MLOKi

Online tanec zoči-voči fyzike

To, čo by človek za normálnych okolností absolvoval naživo, je vzhľadom na pandemickú situáciu nútený takmer výhradne zakúšať doma, vo svojej izbe. Nie vždy sa však podarí esenciu živej performancie tvorivo preniesť aj do online priestoru a zároveň vytvoriť uvoľňujúcu atmosféru, v ktorej sa navzájom inšpirujú obe strany: tá pred monitorom i tá za ním. A keď má byť predmetom záujmu fyzika v spojení so súčasným tancom, je to celkom výzva.

Tanečnice a choreografky Barbora Látalová a Zdenka Brungot Svíteková ešte začiatkom roku 2020 uviedli v pražskom Divadle Ponec dieloTanec a fyzika. Fg = G [(m1m2)/r2], ktorého prvá verzia vznikla ešte v roku 2010. Do choreografie pretavili svoju fascináciu fyzikálnymi javmi, obavy z nich, a zároveň snahu o ich pochopenie. Na tento zámer chceli tvorkyne nadviazať aj dielňami pre školy a po vypuknutí pandémie prišli s konceptom online workshopov, ktoré už dodnes zaznamenali značný úspech. Školy stále častejšie využívajú túto netradičnú možnosť vzdelávania v rámci dištančnej výuky a žiaci zároveň môžu interaktívnou a vtipnou formou preklenúť možné predsudky voči fyzike. Vo februári Látalová a Brungot Svíteková tento interaktívny koncept navyše otvorili aj pre širšiu verejnosť pod názvom Tanec a fyzika – online laboratoř.

Dvojica v priestore Divadla Ponec vytvorila štúdio-laboratórium, v ktorom divákov vedú k priamemu experimentovaniu s pohybom a jeho možnou spojitosťou s fyzikálnymi javmi. Nejde o precízne učenie sa nejakej tanečnej techniky, ale skôr o pochopenie princípu a následné cvičenie asociácií s javmi, ktoré v rámci každodenného života už skoro vôbec nereflektujeme. Pre potreby workshopov vznikli dokonca aj krátke filmy, video pracovné zošity, ktoré sú zamerané na také fyzikálne fenomény, ako energia, sila, svetlo či výkon.

Zapojení diváci/účastníci projektu môžu zakaždým hlasovaním vybrať konkrétnu tému z oblasti fyziky, na ktorú budú vznikať krátke pohybové štruktúry. Následne píšu do chatu svoje asociácie a inšpirácie. Tie, na ktorých sa demokraticky zhodne väčšina účastníkov, sa postupne vrstvia a prostredníctvom krátkych improvizácií a pohybových fragmentov sa buduje výsledná spoločná choreografia. Tým, ako sa účastníci postupne dopracovávajú k svojej mikrochoreografii a súčasne ku kolektívnemu výsledku, spoznávajú nielen záhady fyziky. Jednoducho a názorne sa tu zároveň stretávajú aj so samotným procesom tvorby pohybovej partitúry.

Látalová a Brungot Svíteková s prehľadom zvládajú úskalia online komunikácie, ktorú ako moderátorky/pedagogičky odľahčujú aj tým, že na seba vzájomne vtipne reagujú. Dôležité je u divákov preklenúť isté rozpaky, ktoré môže priniesť odanonymizovanie seba i svojho životného priestoru, ktorý sa na chvíľu stáva javiskom. V rámci jednotlivých online performancií si navyše tanečnice pozývajú aj rôznych hostí. V online verzii, ktorej som mal možnosť sa zúčastniť, to boli Lenka „Mango“ Hronová, študentka experimentálnej jadrovej a časticovej fyziky a Mikuláš Pliska, študent pražského Keplerovho gymnázia. Svojimi postrehmi dvojica jasne vysvetľovala mnohé vedecké fakty a tanečnice zase tieto informácie prirodzene implementovali do pohybu.

Spojenie fyziky a tanca je fenomén. Keďže pohyb je založený na gravitácii a ovplyvňujú ho napríklad aj zvuk, svetlo, sila, energia, fyzika ho vlastne kreuje. Tanečníci si však toto úzke prepojenie, možno pre pohrúženie sa do tvorby, často až tak neuvedomujú. A diváci zase tým, že si javiskový pohyb nevyskúšajú na vlastnej koži, nie vždy mu celkom rozumejú. Tvorkyne fyzikálneho laboratória Barbora Látalová a Zdenka Brungot Svíteková v online interaktívnej performancii na toto blízke spojenie tanca a fyzikálnych javov cielene upriamujú pozornosť. Aj keď ich prvotným zámerom bolo vsunutie fyziky a pohybu do iného kontextu – určeného pre základné či stredné školy – daný koncept poslúžil aj ako zaujímavé východisko ako pre divákov znalých tanca, tak i pre tých, ktorí sa na tanec pozerajú ako na niečo nezrozumiteľné a vytrhnuté z reality.


Autorky konceptu: Barbora Látalová, Zdenka Brungot Svíteková 
Účinkujú: Barbora Látalová, Zdenka Brungot Svíteková a hostia
Technická apolupráca: PONEC – divadlo pro tanec / Tanec Praha z.ú. – Petra Hanzlíková, Martin Příhoda
Produkcia: Ostružina z.s.
KoprodukciaPONEC – divadlo pro tanec / Tanec Praha z.ú.