MLOKi
Ako písať o divadle

Ako písať o divadle

Vydali sme knihu Marka Fishera Ako písať o divadle. Príručku pre kritikov, študentov a blogerov preložila naša Martina Mašlárová.

Knihu v SR kúpiš v kníhkupectve Artforum.

Knihu v ČR kúpiš v kníhkupectve ArtMap.

Kniha Marka Fishera je modernou príručkou písania o divadle, ktorú zaručene oceníš. Nemusíš sa báť žiadnej nudnej a ťažkopádnej učebnice. Dlhoročný divadelný kritik a nezávislý novinár krok za krokom popisuje celý proces vzniku recenzie a sprevádza čitateľov rôznymi metódami recenzovania divadla.

Prečo MLOKi vydali knihu?

Fisherova kniha osloví začínajúcich kritikov a kritičky, no do svojich úvah vtiahne aj tých ostrieľanejších z divadelného fanklubu a divadelných profesionálov a profesionálky. A presne tým nás  MLOKi  oslovila. Publikácia takéhoto charakteru u nás doteraz chýbala. Naším cieľom bolo aj takýmto spôsobom stimulovať kritické myslenie a písanie o divadle. Príručka písaná populárno-náučným štýlom sa na fungovanie divadla a písania o ňom pozerá veľmi prakticky. Namiesto nudného teoretizovania a zbytočných definícií Fisher cez sériu cvičení, ktoré sprevádzajú jednotlivé kapitoly, dáva čitateľovi priestor experimentálne si overiť jeho slová.

Iba návod na písanie?

Rozhodne nie. Fisherovo písanie o písaní ponúka možnosť uvažovať o vlastnom chápaní divadla, možnosť meniť perspektívy a testovať vžité predstavy a prístupy. S vtipom a nadhľadom uvažuje o tom, ako popísať jednotlivé aspekty inscenácie v analytickom texte, o tom, ako o divadle tweetovať či hviezdičkovať, ale aj o predsudkoch kritika aj predsudkoch o kritike.

Z pohľadu slovenskej kritiky a kultúrnej publicistiky je v knihe zaujímavé vnímať tiež podobnosti a odlišnosti praxe, ktoré vyplývajú z odlišných kontextov, napríklad iného fungovania divadelnej prevádzky a čiastočne inej pozície toho, kto o divadle píše. Fisher v knihe odkazuje na množstvo reálií a špecifík, ktoré pre našinca nie sú familiárne, ale robí to spôsobom, ktorý si nevyžaduje dokonalú znalosť britského kontextu. Naopak, je zábavné hľadať domáce analógie alebo – ak niekoho kritika naozaj zaujíma – aj cez ďalšie štúdium prenikať do nových sfér.

Vydanie knihy ako hlavný partner z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mark Fisher: Ako písať o divadle.
Príručka pre kritikov, študentov a blogerov

Preklad publikácie How to Write About Theatre: A Manual
for Critics, Students and Bloggers
sme vydali
v súlade s podmienkami Bloomsbury Publishing Plc.

Preklad Martina Mašlárová
Návrh obálky, dizajn a sadzba Martin Mistrík
Odborná redakcia Zuzana Vajdičková
Jazyková redakcia Zuzana Andrejco Ferusová
Menný register a bibliografická spolupráca Anna Zajacová