MLOKi
Divadlo v ére antropocénu

Projekt Divadlo v ére antropocénu

Už viac ako päťdesiat rokov stojí ľudstvo pred problémom, ktorý si vyžaduje viac energie ako čokoľvek predtým. Na riešenie klimatickej krízy neexistujú a vlastne ani nemôžu existovať jednoduché návody. Situácia si vyžaduje kroky na celoplanetárnej úrovni. Ako na ňu reaguje divadlo? Svojím obsahom, formou aj prevádzkou zodpovednejšou voči prírode a podporujúcou funkčné ekologické vzťahy. V seriáli textov – esejí a rozhovorov s názvom Divadlo v ére antropocénu sa zameriame práve na to, aké má divadlo možnosti prispievať k udržateľnosti života na Zemi.

Kurátor projektu: Milo Juráni
Autorky/autori: Milo Juráni, Richard Sťahel
Respondenti/respondentky: Chantal Bilodeau
Odborné korektúry: Katarína K. Cvečková, Milo Juráni, Lucia Lejková
Jazykové korektúry: Zuzana Andrejco Ferusová
Manažment projektu: Martin Bujna, Lucia Lejková

Výskumný projekt Divadlo v ére antropocénu ako hlavný partner z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.