MLOKi

Verejne prehlasuje svoje „áno!“

Termín QPR ‒ queerplatonic releationship – označuje silné, neromantické priateľstvo queer a heterosexuálnej osoby. Pre mňa bol tento termín neznámy až do momentu, kým som si prečítala jeho definíciu v anotácii...

Aj Hamlet je len človek

Doba sa vymkla z kĺbov, tak to hovorí Shakespearov Hamlet, a podobnú životnú dezilúziu prežívajú asi aj českí a slovenskí divadelníci, keďže posledné dva roky sme sa v oboch krajinách stretli hneď s niekoľkými...

O Charlottě bez Charlotty?

Kdo byla Charlotta Garrigue Masaryková, proč se o ní příliš nemluví, jaký vliv měla na formování československého demokratického státu a etablování ženských práv v něm? Nad otázkami tohoto typu se zamýšlí...

Peter Mazalán, Eva Šušková a kol.: Svadobná sieň

Verejne prehlasuje svoje „áno!“

Termín QPR ‒ queerplatonic releationship – označuje silné, neromantické priateľstvo queer a heterosexuálnej osoby. Pre mňa bol tento termín neznámy až do momentu, kým som si prečítala jeho definíciu v anotácii k...

DJGT Zvolen: Hamlet (foto V. Mesiariková)

Aj Hamlet je len človek

Doba sa vymkla z kĺbov, tak to hovorí Shakespearov Hamlet, a podobnú životnú dezilúziu prežívajú asi aj českí a slovenskí divadelníci, keďže posledné dva roky sme sa v oboch krajinách stretli hneď s niekoľkými...