MLOKi

Vždy sa nájde niekto, kto je proti

Kolektívna autorská tvorba, práca s vlastnými témami a kompozícia scén, ktoré sú radené bez kauzality, často s ostrým strihom, sú pre SkRAT stále určujúce. Najnovšia inscenácia je zároveň už druhou, pod ktorú...

Radikálna empatia so ženským telom

Umenie sa (aj u nás) stále viac dostáva do bodu, kedy politické témy dobiehajú tie osobné, kedy angažovanosť prevyšuje vnútornú introspekciu. Tento jav je možné kontinuálne sledovať aj na tanečnej scéne...

Tanečné obrazy našich vzťahov

„Každý má v sebe miesto, ktoré čaká na zaplnenie. Prosíme, zaujmite svoje miesto v hľadisku.“ Vety zaznievajú opakovane a v mnohých jazykoch, zatiaľ čo sa usádzame na stoličky. Najskôr treba zaplniť sálu...