MLOKi

Zemiak na niekoľko spôsobov

Viac ako rok od vypuknutia pandémie naše (hlavne nezávislé) divadlá ponúkajú v online priestore postupne viac svojich produkcií, ktoré vo formálnej či obsahovej rovine nepredstavujú len audiovizuálny...

Hej, vy tam!

Projekt Interpellation mediálne rozpriestraneného umelca Tomáša „Panáčika“ Moravanského vznikal a formoval sa viac ako rok a počas viacerých umeleckých rezidencií. Jeho tematické východiská môžeme hľadať v...

Baša Andrešičová #niejevdivadle

Posledné predstavenie som odohrala v Modrom salóne SND v decembri 2020. Dokonca boli prítomní aj diváci, takže to bol ešte taký malý vianočný zázrak. Inscenáciu Sova sme totiž premiérovali cez online stream...

Zemiak na niekoľko spôsobov

Viac ako rok od vypuknutia pandémie naše (hlavne nezávislé) divadlá ponúkajú v online priestore postupne viac svojich produkcií, ktoré vo formálnej či obsahovej rovine nepredstavujú len audiovizuálny záznam/prenos...

Institut Institut: Interpellation (foto archív Institut Institut)

Hej, vy tam!

Projekt Interpellation mediálne rozpriestraneného umelca Tomáša „Panáčika“ Moravanského vznikal a formoval sa viac ako rok a počas viacerých umeleckých rezidencií. Jeho tematické východiská môžeme hľadať v starších...