MLOKi

Cukrová vata č. 2: Nevyužitý potenciál

Divadlo NUDE uviedlo vlani v apríli inscenáciu Cukrová vata, v ktorej dve performerky polemizovali s vnímaním materskej roly ako očakávaného životného plánu ženy. Tehotná štyridsiatnička Heidi Šinková...

O kresbe, čo ožila aj v divadle

Predlohou performancie pre rodiny s deťmi O kresbe, čo ožila je rovnomenná útla kniha Daniela Pastirčáka a ilustrátorky Daniely Olejníkovej. Legenda o Veľkom kresliarovi a stvorení sveta, zvierat i človeka je...

Jana Tereková: Snažím sa hľadať v tanci to, čo je mu vlastné

Vyštudovala právo, ale roky sa venuje súčasnému tancu. Postupne prešla mnohými tanečnými skúsenosťami, až napokon založila vlastné združenie bees-R a odišla do Francúzska. Pravidelne však spolupracuje aj so...