MLOKi

Viac než len inscenácia k výročiu

V posledných rokoch ponúkli mimobratislavské zriaďované divadlá niekoľko možností vidieť špecifický formát postavený na princípe uvedenia troch kratších textov v réžii troch rôznych režisérov, resp. režisérok...

Rozchádzať sa v plyši

Pohodlne sa usadíme do plyšového ležadla, pustíme si meditačnú hudbu, zhasneme svetlá... a poďme sa rozísť. Rumunská režisérka Ioana Păun a slovenská performerka Marta Blašková v imerzívnej performancii The...

Hranice (ne)vypovedaného

Choreografka a tanečnica Robie Legros (Štěpánková) interdisciplinárne prepája tanec s výtvarným umením, poéziou či hudbou. Tieto zložky sa stali komunikačnou platformou aj v najnovšej performancii Na hrane...

Ioana Păun: The Breakup (foto M. Líner)

Rozchádzať sa v plyši

Pohodlne sa usadíme do plyšového ležadla, pustíme si meditačnú hudbu, zhasneme svetlá... a poďme sa rozísť. Rumunská režisérka Ioana Păun a slovenská performerka Marta Blašková v imerzívnej performancii The Breakup...