MLOKi

Slovenské srdce túži len po jednom ‒ dokončení D1

Inscenácia D1 (pracovný názov) je proces. Je to cesta históriou stavby jednej diaľnice, prierezom slovenských porevolučných dejín, neustála cyklickosť bez konca, a najmä dlhá náročná trasa. Na jednej strane...

V Bratislave nezabúdajú na významných rodákov

Johann Nepomuk Hummel, významný prešporský rodák, dodnes patrí k pýche nášho hlavného mesta. Múzeum venované tomuto hudobnému skladateľovi, nachádzajúce sa v blízkosti jeho rodného domu na Klobučníckej ulici...

Figuli bez pátosu

Margita Figuli môže mnohých odradiť kvôli „nálepke“ povinného čítania. Ak si však odmyslíme tento fakt, je to pútavá próza plná lyrických obrazov a duchovných odkazov s témou lásky. Práve tá je v útlej novele...