MLOKi

O nás

MLOKi je internetový časopis o kultúre, ktorý vydáva Kultúrny spolok MLOKi. Projekt vznikol v roku 2011 z iniciatívy mladých kritikov divadelného umenia, ktorým nestačí výsostne odborný prístup divadelnej obce, no odmietajú prispôsobovať svoje názory jednoduchosti populárnych kultúrnych periodík.

Internetový časopis mloki.sk

Redakcia: Lenka Dzadíková, Barbora Forkovičová, Katarína K. Cvečková
Jazyková redakcia: Zuzana Andrejco Ferusová, Anna Zajacová, Martina Ulmanová
Vydavateľ: Kultúrny spolok MLOKi, Bratislava
Periodicita: internetový magazín s priebežným pridávaním článkov
ISSN 1339-­8113
redakcia@mloki.sk

Kultúrny spolok MLOKi

Predsedníčka: Zuzana Poliščák Šnircová
Podpredsedníčka: Lucia Lejková
Tajomník: Martin Bujna
Členovia: Zuzana Andrejco Ferusová, Martin Bujna, Katarína K. Cvečková, Lenka Dzadíková, Miloslav Juráni, Lucia Lejková, Martina Mašlárová, Diana Pavlačková, Zuzana Poliščák Šnircová, Lucia Šmatláková
Sídlo: Ľudovíta Fullu 3094/14, 841 05 Bratislava – Karlova Ves
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42259479
mloki@mloki.sk

Časopis z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.