MLOKi

Barbora Látalová

Neényi

Autorský tím: Lenka Jabůrková, Barbora Látalová, Anna Línová, Anna Romanovská a Marika SmrekováSvetelný dizajn: Katarina Morávek ĎuricováProduckia: Ostružina (Lucia Račková)

Premiéra: 18. a 19. december 2023