MLOKi

Venujte nám 2 % z daní

Nie sme daňoví experti, ale vaše 2 % z dane zužitkovať vieme. Dajte ich MLOKom. Pomôžte nám nájsť najlepšie, haniť najhoršie, ospevovať najzaujímavejšie a pravidelne vás informovať o úspechoch a zemetraseniach v slovenskom umení.

Ak máte záujem venovať nám kúsok zo svojich daní, postupujte nasledovne:

Som zamestnanec, daňové priznanie neriešim

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania 2 %.
  • Vyplňte jednoduché tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Doplňte údaje nášho združenia (pozri nižšie).
  • Tlačivo a potvrdenie zašlite na váš Daňový úrad.

Podávam daňové priznanie

(platí pre fyzické osoby i firmy)

Vyplňte prosím v daňovom priznaní v časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podľa §50 zákona“ údaje nášho o.z. a, samozrejme, sumu 2 % vašej dane.

Údaje občianskeho združenia

Názov: Kultúrny spolok MLOKi
Adresa: Ľudovíta Fullu 3094/14, Bratislava – Karlova Ves, 84105
IČO: 42259479
Právna forma: Občianske združenie

Ďakujeme, že nás podporujete!