MLOKi

Workshopy Píš, ako tancujú

Vzdelávaciu sériu kritického myslenia a písania (nielen) o súčasnom tanci sme začali v roku 2018. Odvtedy sme zrealizovali 6 workshopov Píš, ako tancujú. Výsledkom každého z nich boli aj texty účastníčok a účastníkov. Nájdeš ich v odkazoch nižšie.

Píš, ako tancujú 2023

Workshop Píš, ako tancujú 2023

Výstupy účastníčok a účastníkov workshopu

Barbora Liška: When Bodies Matter – Principy dramaturgie orientované na tělo a tělesnost (videozáznam)

Lektorky a lektor workshopu

Katarína K. Cvečková je spoluzakladateľkou kultúrneho spolku MLOKi a šéfredaktorkou časopisu mloki.sk. Venuje sa divadelnej kritike a reflexii súčasného tanca a s tým súvisiacej pedagogickej činnosti. Pravidelne spolupracuje aj s Platformou pre súčasný tanec na mapovaní a kritickom reflektovaní súčasného tanca na Slovensku prostredníctvom projektu Tanečná sezóna. V rámci doktorandského štúdia na Katedre divadelných štúdií DF VŠMU sa venovala výskumu aktuálnych tendencií nezávislej scény na Slovensku.

Jitka Pavlišová pôsobí na Katedre divadelných a filmových štúdií Univerzity Palackého v Olomouci, kde sa zameriava na výskum tanca a pohybovej performancie. Je kurátorkou tanečno-performatívneho programu mezinárodního festivalu Divadelní Flora Olomouc. Momentálne je aj hlavnou riešiteľkou vedecko-výskumného projektu Transkulturálne identity tela v súčasnom tanci a performanci na frankfurtskej Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. 

Diana Pavlačková sa venuje reflexii divadelného umenia a súčasného tanca. Absolvovala doktorandské štúdium na Katedre divadelných štúdií DF VŠMU. V minulosti sa zúčastnila viacerých workshopov Píš, ako tancujú a dnes je stálou členkou kultúrneho spolku MLOKi a bývalou redaktorkou internetového časopisu mloki.sk. V súčasnosti pôsobí ako šéfredaktorka časopisu kød – konkrétne o divadle

Barbora Liška sa venuje divadelnej a tanečnej kritike, je spoluzakladateľkou časopisu CEDIT. Zaoberá sa vzdelávaním prostredníctvom performatívneho umenia. Zaujíma ju relativizácia nepriepustných hraníc medzi teóriou a praxou a ich zámerné prepájanie ako aj hľadanie súvislostí medzi myslením a telesnosťou.

Juraj Korec je choreograf, tanečník a pedagóg súčasného tanca a tanečnej improvizácie na VŠMU. Tvorí pod značkou Yuri Korec & Co., pod ktorou uviedol tituly d-BODY-m (2017), Sólo nielen pre jedno telo (2018), Nesólo (2018), Habibi 2196-18 (2018) alebo Sapiens Territory (2020). Festivale Kiosk uvedie jeho najnovší projekt Vystaviť sa telu 2: Ne-činnosť.


Píš, ako tancujú No. 5 (Kiosk 2020)

Workshop Píš, ako tancujú

Výstupy účastníčok a účastníkov workshopu:

Jitka Pavlišová: Otázky o súčasnom tanci (videozáznam)

Píš, ako tancujú No. 4 (Kiosk 2019)

Workshop Píš, ako tancujú

Výstupy účastníčok a účastníkov workshopu:

Ekológia v tanci. Milo Juráni o scénických umeniach a ekológii (videozáznam na fb)

Píš, ako tancujú No. 3 (NuDanceFest 2019)

Workshop Píš, ako tancujú

Výstupy účastníčok workshopu:

Seminár na tému konceptuálny tanec (videozáznam na fb)

Píš, ako tancujú No. 2 (Česká taneční platforma 2019)

Workshop Píš, ako tancujú

Výstupy účastníčok a účastníkov workshopu:

Píš, ako tancujú (Kiosk 2018)

Workshop Píš, ako tancujú

Výstupy účastníčok a účastníkov workshopu:

Workshopy Píš, ako tancujú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.