MLOKi
Braňo Mosný
Braňo Mosný

Mosný mládenca príhody a skúsenosti No. 9

Ježiš Kristus bol GAY!

Americkí vedci z Nezávislého národného ústavu pre náboženský výskum v New Yorku (Independent National Religious Institute, NY – ďalej len I.N.R.I.) v súčinnosti s lotyšským Kňazským ústavom (Priesteris Institūts, Latvia – ďalej len PILAT) dospeli k prevratnému zisteniu. Ježiš Kristus bol homosexuál.

Historicko-etymologický výskum prebiehal na viacerých úrovniach, striedavo na starom a americkom kontinente a trval viac ako polstoročie! Samotný zber materiálu, historických doložiek, artefaktov, reálií a ich následná analýza zabrala výskumníkom približne tri roky. Etymologický rozbor výrazov, frazeologizmov a faktografických referencií (po preklade z hebrejčiny a aramejčiny) trval skúsenému americko-lotyšskému tímu pod supervíziou prof. Danielsa Edgarsa viac ako šesť rokov.

Pýtate sa, ako je možné, že o potvrdených faktoch týkajúcich sa orientácie Ježiša Nazaretského počujete prvýkrát po päťdesiatich rokoch? Vysvetlenie je jednoduché: tímy odborníkov z I.N.R.I. a PILAT ďalších desať rokov overovali pravdivosť svojich zistení, aby sa nakoniec súbor týchto dokumentov uložených v Rige na University of Latvia dostal do rúk tajnej nemeckej ultrakatolíckej separatistickej organizácie (OPUS DREI – ďalej len OPUS 3). Presne rok od založenia univerzity (23. 2. 1995) bola disketa s dlhoročnými výsledkami výskumu násilne odcudzená z trezoru nachádzajúcom sa v areáli univerzity. Počas tohto incidentu bol ľahko zranený jeden študent (21) a, bohužiaľ, prišiel o život ďalší študent tretieho veku (64). Zhodou okolností obaja ateisti. Kompletný obsah výskumu bol údajne následne vymazaný a dokumenty v tlačenej forme skartované.

Avšak po dvadsiatich rokoch výskumu (1. 11. 1974 – 23. 2. 1995) a po dvadsiatich piatich rokoch mlčania (23. 2. 1995 – 1. 1. 2021) vyplávalo na povrch niekoľko ďalších dôkazov potvrdzujúcich Kristovu homosexualitu. Sú kalkom preložené z hebrejčiny, i keď korene niektorých slov sú zhodné s jedným z najstarších jazykov na Zemi – staroslovenčinou.

Ukrižovanie – crucifixtion – צְלִיבָה – krucifikcia – (prekl.) dôrazné upozornenie na odchýlky v interpretácii Kristovej smrti

Je dokázané, že v rokoch údajného zabitia Ježiša Krista (pribitím na kríž) boli týmto spôsobom trestané iba ženy. Ponúkajú sa teda dva varianty:
a) Ježiš Kristus bol žena. Túto alternatívu môžeme skôr vylúčiť, aj keď niektorí renesanční maliari (Alpacini, Pelerigni, Totti,…) schválne zobrazovali Krista na kríži s omnoho dlhšími vlasmi, než v skutočnosti mal. (https://www.glamseamless.com/)
b) Ježiš Kristus bol gay. Nezomrel na kríži, ale bol (najmä pre svoju orientáciu) zaživa pochovaný v skalnom útvare (Svätý hrob). Ide totiž o symboliku. V tých časoch boli ženy trestané dvoma spôsobmi – ukrižovaním a ukameňovaním. Týmto spôsobom potrestali a zároveň zosmiešnili Krista tak, že na „veľkú ženu“ (homosexuál) (prekl. אישה גדולה) privalili obrovský kameň (prekl. אבן ענקית).

Judáš – Judas – יְהוּדָה

Jediný z apoštolov, ktorý nebol homosexuálom, resp. nemal čisto homosexuálne sklony (s výnimkou Lukáša – bisexuál). Spätná etymologická rešerš potvrdila, že vo vzťahu Judáša a Ježiša nešlo explicitne o zradu, ktorá priniesla Ježišovi trest a následnú smrť. Išlo totiž len o akúsi „zradu viery – ergo zradu orientácie“, na ktorú ho Judáš nabádal („Ju dáš!“ – prekl. אתה נותן לה את זה). História nás dlhé roky učila opak, ale dnes už vieme, že Judáš bol paradoxne jediným z apoštolov, ktorý Kristovi mohol zachrániť život.

Existujú ešte dva priame dôkazy potvrdzujúce hore uvedené fakty a tvrdenia, ale ich zdroje a pôvod sú v štádiu finálneho overovania. Prvý súvisí s údajným domaľovaním nôh apoštolov na obraze Posledná večera (Last Supper – Ultima cena – הארוחה האחרונה) namaľovanom takisto homosexuálom Leonardom Da Vincim (pozn. aut. Mona Lisa bola muž/gay). Obrus na maľbe siahal až po zem a zakrýval tak nahé telá/genitálie dvanástich apoštolov (twelve homosexuals – שנים עשר השליחים.)(https://www.leonardodavincimuseo.com/products/ultima-cena)

Druhý dôkaz pre vysoký stupeň utajenia výskumný inštitút odmietol poskytnúť k nahliadnutiu. (Odkaz na inštitút tu: https://www.izd-tt.sk/.)

Rok 2020 bol naozaj plodný pre šírenie falošných správ, poloprávd a hoaxov.
Pokúsme sa to tento rok zmeniť. Návod „ako na to“ ste už počuli tisíckrát.

PF 2021! (prekl. POSTUJ FAKTY v 2021 – עובדות לאחר שנת )

Poznámka redakcie: Autor je birmovaný heterosexuál.