MLOKi

Z očí do očí s Mlokmi: Lýdia Petrušová a Veronika Pavelková

Sme združením dvoch žien, aj keď združenie si hovoríme iba preto, lebo to znie dôstojne.“ (z textu k inscenácii Samson)

Lyd aj Veronika žijú divadlom a divadlo žije nimi. Sú vo vzácnej symbióze. Autorky textov, (bábko)herečky, režisérky – performerky, každá samostatne i obe spoločne tvoria intímne inscenačné výpovede, v ktorých obnažujú svoje duše až na kosť. Všetci, ktorí videli Samsona, Čudnú ženskú, či najnovšiu inscenáciu Mama ma má_ _ _ _, vedia, aké dôverné môže byť ich divadlo. Kúsky svojich životov skladajú do fascinujúcej mozaiky. A my sa ako zvláštni voyeuri chodíme na ne pozerať, lebo ich výpovede sú nám čímsi blízke. Ale je to vôbec divadlo(m)?

Budeme sa ich pýtať PREČO a AKO to všetko vzniklo a vy sa môžete pýtať s nami na všetko čo vás zaujíma a čo by ste o nich chceli vedieť. Príďte na diskusiu, ktorá bude vďaka Lyd a Veronike určite nevídaným zážitkom. Spovedať za Mloki ich bude Katarína Cvečková a Lucia Lejková.

Zuzana Poliščák Šnircová

Absolvovala odbor Teória a kritika divadelného umenia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Je členkou a spoluzakladateľkou zoskupenia MLOKi. V rámci svojej profesie sa zaujíma hlavne o divadlo pre deti a mládež. Od roku 2012 pracuje v Divadelnom ústave v Bratislave, kde spolupracovala na viacerých projektoch (napr. Europeana photography, Google arts and culture, Prolegomena dejín slovenského divadla, Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla). Momentálne pôsobí ako manažérka výstavníckej činnosti. Venuje sa aj recenzovaniu, napr. pre Monitoring divadiel alebo časopis kød – konkrétne ø divadle.