MLOKi

Ukáž, ako píšeš o divadle – SÚŤAŽ

Mark Fisher sa vo svojej knihe Ako písať o divadle venuje rôznym prístupom recenzovania divadla, aj tým najstručnejším, ako sú tweety – teda 140 znakové ohlasy na sociálnej sieti. Jedno z cvičení, ktoré v knihe sprevádzajú jednotlivé kapitoly, je preto práve o tom: „Zrecenzujte predstavenie formou stoštyridsať znakového tweetu. Snažte sa zahrnúť toľko kritických informácií, vrátane opisu, analýzy a hodnotenia, ako sa len dá.” Čo myslíš, dá sa to? Je to málo priestoru alebo dostatok? Vyskúšaj! Najvydarenejšiu ‘tweet recenziu’ odmeníme knihou.

Ako sa do súťaže zapojiť?

Pod status o súťaži na našom FB MLOKi pridaj do soboty 27.3.2021 do 15:00 svoju ‘tweet recenziu’, ktorá bude:

  1. mať rozsah maximálne 140 znakov (vrátane medzier, interpunkcie a všetkých symbolov)
  2. reflektovať inscenáciu zo slovenského divadla (pokojne aj staršiu)
  3. v sprievodnej poznámke v zátvorke (táto poznámka nie je súčasť recenzie) doplnená o informácie – názov inscenácie, divadlo a rok premiéry v tomto tvare: (Fanny a Alexander, SND, 2016)

Príspevky vyhodnotí odborná dvojčlenná porota divadelných kritičiek – Katarína K. Cvečková, šéfredaktorka MLOKi a Lenka Dzadíková.

Víťazku/víťaza, teda autorku/autora najlepšej ‘tweet recenzie’, vyhlásime v sobotu 27.3.2021 najneskôr o 20:00 na našom FB. Výhru – knihu Marka Fishera Ako písať o divadle v preklade Martiny Mašlárovej – doručíme po osobnej dohode s víťazkou/víťazom.

Mark Fisher: Ako písať o divadle.
Príručka pre kritikov, študentov a blogerov

Preklad publikácie How to Write About Theatre: A Manual
for Critics, Students and Bloggers 
vydávame
v súlade s podmienkami Bloomsbury Publishing Plc.

Preklad Martina Mašlárová
Návrh obálky, dizajn a sadzba Martin Mistrík
Odborná redakcia Zuzana Vajdičková
Jazyková redakcia Zuzana Andrejco Ferusová
Menný register a bibliografická spolupráca Anna Zajacová
Vydal Kultúrny spolok MLOKi, 2021

Vydanie knihy ako hlavný partner z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. K jej vydaniu prispeli tiež podporovateľky a podporovatelia prostredníctvom platformy StartLab. ĎAKUJEME!