MLOKi

Hriešny je každý, kto nie je ako my!

Pre Martina Talagu sa v jeho najnovšom diele Headless Mule stal hlavným lajtmotívom brazílsky mýtus o prekliatej hriešnej žene. Po pohlavnom styku s kňazom ju Boh za trest premenil na bezhlavú mulu s ohnivým plameňom namiesto hlavy. Tento výjav Talaga v spolupráci s režisérom Tomášom Procházkom vzťahuje nielen k svojmu osobnému príbehu, ale otvára aj spoločenské témy od slut-shamingu až po vnímanie homosexuality. Všetky roviny, osobnú aj spoločenskú, v diele spája jedno – pohľad cez náboženstvo, ktorý je typický (nielen) pre dedinské prostredie, z ktorého pochádza aj samotný Talaga.

Na scénu prichádza tanečník v spodnej bielizni a nesie so sebou objekt v tvare penisu. Pokladá ho na predpripravený a nasvietený podstavec v popredí scény, takže sa objekt stáva modlou. Vzápätí začne Talaga do mikrofónu entuziasticky spievať známe náboženské piesne. Motív viny za pohlavný styk s kňazom z mýtu posúva do všeobecnej spoločenskej roviny a reflektuje dodnes trvajúcu realitu, kedy sa spoločná vina oboch pohlaví automaticky presúva na ženu. Napríklad, že žena môže za to, že sa nechala zviesť a nepovedala jasné nie. Aj keď môže ísť o jasný príklad znásilnenia. Kriticko-ironický podtón voči tomuto svetonázoru sa nesie celou performanciou. Hoci sa táto mentalita postupne mení, v malých mestách a dedinách, kde sa za najväčšiu autoritu považuje kňaz, je tento naratív stále bežný.

Kontrastne k expresívnemu spevu si performer pomalými pohybmi obúva čierne chodúle, aké sa bežne používajú aj pri drag queen vystúpeniach. Tie ho aj spolu s laserovou svietiacou maskou na tvári, ktorá symbolizuje plamennú hlavu, menia na neskrotnú a nevyspytateľnú mulu. Jemnými, akoby neistými gestami prechádza zo sediacej polohy do pohybu. Svietiaca maska vytvára s elektronickou hudbou efektnú šou, ktorú Talaga dopĺňa zvodným a animálnym tancom. Jeho znázornenie muly je provokatívne a necudné, no zároveň pôsobí zraniteľne.

Počas celej performancie neustále prechádza medzi čistotou a hriešnosťou. Pohybovú časť, kde vystupuje ako mula, strieda s ďalšími kresťanskými piesňami a pridáva aj stand-up rovinu, kedy sa prihovára publiku afektovaným hlasom. Performanciu tak rozširuje aj o osobnú rovinu a sám za seba kritizuje postoj cirkvi voči queer ľuďom. Odlišná orientácia je tu považovaná za hriešnu a hodnú trestu. Vo svojom prejave na štýl queer šou zároveň spochybňuje kresťanskú myšlienku bezpodmienečnej lásky ku všetkým bez rozdielu. S hláškou „God wants you to slay“ sa rázne stavia za svoju sexualitu a otvára otázku, kto je vlastne Boh. Za tento pojem sa totižto paradoxne častokrát skrýva časť spoločnosti, ktorá bez akejkoľvek zodpovednosti šíri nenávisť a strach z odlišnosti. V závere Talaga demonštruje aj svoj vymedzujúci postoj voči vládnucemu patriarchátu – v chodúľoch berie do rúk sošku penisu a roztriešti ju o zem.

Odborné korektúry: Katarína K. Cvečková
Jazykové korektúry: Anna Zajacová


Choreografie, interpretácia: Martin Talaga
Dramaturgia: Tomáš Procházka
Hudba: Tanita Yankova
Produkcia: Adriana Spišáková
Svetelný dizajn: Karlos Šimek

Premiéra: 2. december 2023