MLOKi
mimoOs: TETSU (foto N. Pacherová)
mimoOs: TETSU (foto N. Pacherová)

TETSU

Koncept a choreografia: Peter Šavel
Pohybový materiál a tanec: Barbora Janáková, Eva Priečková, Silvia Sviteková, Andrej Štepita, Jaro Viňarský (alternácia: Miroslava Stašková)
Hudba: Marián Zavarský
Svetelný dizajn a technika: Juraj Čech
Kostýmy a scénický vizuál: Laura Štorcelová
Projektový manažment a produkcia: Barbora Janáková
Produkcia: Andrea Tušimová
PR: Katarína Šipöcz Svobodová

Premiéra: 12. máj 2022