MLOKi

Peter Šavel

Mnohodinec

Koncept: Lucia KašiarováTvorivý tím: Sára Arnstein, Jiří Šimek, Tomáš Vtípil, Magdaléna Vrábová, Lucia KašiarováUmelecká podpora: Peter ŠavelProdukcia: Ufftenživot (Tereza Tomášová) a Studio ALTA

Premiéra: 17. jún 2021

NO ON

NO ON je organický tvorivý proces. Je to performatívny koncert, tanec bez choreografie, hudba bez nôt. Existuje v určenom priestore a danom čase, nesebecky ponúka spektrum obrazov, tónov, pohybov, svetelných tokov...