MLOKi

Studio ALTA

Mnohodinec

Koncept: Lucia KašiarováTvorivý tím: Sára Arnstein, Jiří Šimek, Tomáš Vtípil, Magdaléna Vrábová, Lucia KašiarováUmelecká podpora: Peter ŠavelProdukcia: Ufftenživot (Tereza Tomášová) a Studio ALTA

Premiéra: 17. jún 2021