MLOKi
foto: www.sdke.sk
foto: www.sdke.sk

Svedectvo krvi

OZ KOŠICKÉ DIVADLO v úzkej spolupráci so Štátnym divadlom Košice pripravilo inscenáciu divadelnej hry jedného z najvýznamnejších súčasných slovenských dramatikov Košičana Karola Horáka Svedectvo krvi. Ide o viacročný projekt, ktorý vyústil do divadelno-literárnej trilógie. Prezentácia prvej časti trilógie bude 16. decembra 2013. Predstavenie sa po realizovaní druhej časti v máji 2014 stane súčasťou repertoáru činohry Štátneho divadla Košice.

Svedectvo krvi má výnimočné postavenie v rade historických hier Karola Horáka, predovšetkým témou. Osudy troch ľudí, dnes svätcov, ktorí sa ocitnú v existenciálnej situácii na hranici života a smrti sú podkladom pre rozohranie situácií, odohrávajúcich sa na pozadí historických skutočností. Príbehy Štefana Pongráca, Mareka Križina a Melichara Grodzieckého slúžia aj k zobrazeniu našej skutočnosti a súčasnosti. Téma je totiž z dnešného pohľadu chúlostivá. Náboženská intolerancia, konfesionálna schizma kresťanstva, nacionálne vášne. V Horákových hrách je vždy prítomné silné posolstvo dnešku.

Svedectvo krvi zobrazuje dramatický a ľudský príbeh, ktorý sa odohral v Košiciach a mal veľkú odozvu v celej Európe. Ide o súčasné moderné divadlo, charakterizované jeho výrazovými prostriedkami – novým typom herectva, hudbou a spevom. Poľská režisérka Agnieszka Olsten javiskovou interpretáciou príbehu zároveň vstupuje do umeleckej a literárnej polemiky, ktorá môže osloviť predovšetkým mladé publikum.

(text: www.sdke.sk)

Autor diela: Karol Horák
Réžia: Agnieszka Olsten
Dramaturgia: Henryk Rozen
Obsadenie: Adriana Ballová, Peter Orgován, Lívia Dujavová, Tomáš Diro, František Balog, Erika Švedová, Attila Boczárszky, Andrej Palko
Scénografia: Tom Ciller
Iné: Tomasz Wygoda, Filip Drożdż, Joanna Strzemieczna, Miron Pukan, Erika Marištiaková, Iveta Vinclavová