MLOKi

Tomáš Diro

Svedectvo krvi

OZ KOŠICKÉ DIVADLO v úzkej spolupráci so Štátnym divadlom Košice pripravilo inscenáciu divadelnej hry jedného z najvýznamnejších súčasných slovenských dramatikov Košičana Karola Horáka Svedectvo krvi. Ide o viacročný...