MLOKi
Príchod Godota: Púť M&H (foto B. Dolinaj)
Príchod Godota: Púť M&H (foto B. Dolinaj)

Púť M&H

Námet, scenár a réžia: Petra Fornayová
Účinkujú: Monika Haasová, Heidi Šinková a ďalší
Dramaturgia: Peter Šulej
Scéna a rekvizity: Matej Gavula
Vizuály streamu a projekcie: Jakub Pišek
Fotoediting: Žofia Dvořáková
Preklad textu piesne: Mária Modrovich
Zvuková upútavka: Ambróz Šulej
Produkcia: Príchod Godota
Hlavný partner: Fond na podporu umenia
Partneri: Štúdio 12 (Divadelný ústav), Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia mesta Bratislavy

Premiéra: 31. október 2022