MLOKi
Slávny Avignonský most! foto:Zuzana Šnircová
Slávny Avignonský most! foto:Zuzana Šnircová

Čosi o letnom Avignone

Ak ste sa niekedy rozhodovali či ísť, či neísť, tak poznáte moje letné pocity. Mala som možnosť navštíviť veľký divadelný festival vo francúzskom meste Avignon. Nieže by som váhala len tak. Jednoducho som zvažovala všetky možnosti cesty. V prvom rade financie, jazykovú barieru (francúzsky jazyk je pre mňa stále viac-menej nedostupný), bývanie, a v neposlednom rade otázku dovolenky z práce. Nakoniec som si všetko premyslela a vydala som sa do sveta. Musím povedať, že to bolo veľmi vhodné rozhodnutie.

Zažila som úžasné chvíle v prostredí starobilého pápežského mesta plného turistov i divadla chtivých ľudí z celého sveta. Mesto bolo krásne, plné úzkych uličiek, zelených okeníc a podivného ovzdušia. Každý deň bol výzvou, Najväčšou však bola ochota vstať z postele a druhou najväčšou výjsť do rozpálených ulíc mesta. V Avignone bolo v tom čase neskutočne teplo, vzduch stál a slnko pieklo, akoby mu za to platili. Divadlo bolo vykúpením. Chladné miestnosti (hlavne tie s klimatizáciou) boli oázou pre telo. Úžasné na tom bolo, že z hlavy sa zrazu parilo nie vďaka teplu, ale tuhému rozmýšľaniu a zaujatému sledovaniu diania na javisku. Moja myseľ sa musela namáhať dvojnásobne, inak by francúžština skrz mňa prešla len tak.

Skvelou príležitosťou na zoznámenie sa s miestnymi i cezpoľnými bola návšteva súkromného nočného BARU, kam mali prístup iba ľudia so vztupenkami. Tlačenka do tohto VIP klubu bola nadrozmerná, ale stála za to. Aspoň som sa dozvedela, že herec od polského režiséra Warlikovského má naozaj také úžasne modré oči. A že ruský herec žijúci vo Francúzsku je fascinovaný slovenčinou. A najlepší gól bol, keď moje bývalé profesorky (vyskytujúce sa v tom istom čase na tom istom mieste ako ja) zistili, že už 5 rok majú v cene ubytovania aj raňajky, ale nikdy túto možnosť nevyužili. Stretávať sa v ďaleko-blízkom svete je jednoducho skvelé. 

Avignon stál za všetky strasti cesty, dlhého rozhodovania, peripetií s vybavovaním i mojou miernou jazykovou bariérou. Preto ak niekedy budete mať dilemu – ísť, či neísť – choďte! Kašlite na peniaze, strach a iné zábrany a vrhnite sa za dobrodružstvom, ktoré okrem divadla v sebe skrýva aj spoznávanie nových ľudí, inšpirácie do budúcej tvorby, či nočného života, ktorý má svoj skrytý zmysel 😉 

Zuzana Poliščák Šnircová

Absolvovala odbor Teória a kritika divadelného umenia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Je členkou a spoluzakladateľkou zoskupenia MLOKi. V rámci svojej profesie sa zaujíma hlavne o divadlo pre deti a mládež. Od roku 2012 pracuje v Divadelnom ústave v Bratislave, kde spolupracovala na viacerých projektoch (napr. Europeana photography, Google arts and culture, Prolegomena dejín slovenského divadla, Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla). Momentálne pôsobí ako manažérka výstavníckej činnosti. Venuje sa aj recenzovaniu, napr. pre Monitoring divadiel alebo časopis kød – konkrétne ø divadle.