MLOKi
Rozumu zbavení (foto C. Bachratý)
Rozumu zbavení (foto C. Bachratý)

Rozumu zbavení

námet, choreografia, libreto: Libuša Bachratá
réžia, libreto, svetelný dizajn: 
Veronika Malgot
scéna a kostýmy: Anna Radeva
dramaturgia: Marek Godovič
hudobná spolupráca: Rami Shaafi, Jana Ambrózová
účinkujú: Roberta Krmášková, Katarína Macková, Veronika Zelinka Macková, Melánia Ondrejčíková, Mia Stašková, Alica Šaling, alternácia Dominika Malenovská
produkcia: Barbora Morongová

premiéra: 5. jún 2022