MLOKi
NO ON (foto N. Pacherová)
NO ON (foto N. Pacherová)

NO ON

NO ON je organický tvorivý proces. Je to performatívny koncert, tanec bez choreografie, hudba bez nôt. Existuje v určenom priestore a danom čase, nesebecky ponúka spektrum obrazov, tónov, pohybov, svetelných tokov, emócií, inšpirácií. 

V miestnosti ste prítomní vy a veci rôznych tvarov, funkcií. A Barbora s Jurajom, tí sú vodičmi, ktorí všetko prepájajú.

Diváci prichádzajú, vyberajú si miesto, usádzajú sa a objekty rezonujú na základe ich pohybov i pocitov. Všetko v priestore obteká hudba a pohyb. Tekutosť môže byť voľným okom nepovšimnutá, ale môže v nás aj explodovať. Úloha vodičov je, aby cez nich všetko prešlo, zarezonovalo. Ak cítia potenciál vo vzniknutej rezonancii, usmernia ju či transformujú, ponoria sa do svojej fantázie, a tým vytvárajú v priestore hutnú hmotu. Táto hmota v skutočnosti vzniká na základe spoločného bytia v miestnosti.

Autor diela: Barbora Janáková a kol.
Dramaturgia: Katarína K. Cvečková
Obsadenie: Barbora Janáková, Juraj Čech
Scénografia: Laura Štorcelová
Kostým: Laura Štorcelová
Hudba: Barbora Janáková, Juraj Čech
Produkcia: mimoOs
Performatívny mentoring: Peter Šavel
Hudobný mentoring: Marián Zavarský