MLOKi

Profesionáli vystriedali amatérov v balete SND

Rudolf Laban bol choreografom a pedagógom svetového významu, a to nielen vďaka jeho spôsobu zápisu akejkoľvek formy pohybu (Labanotácia), ale najmä vďaka jeho snahám o povznesenie a akceptáciu tanca ako plnohodnotnej umeleckej formy. Jeho definovanie hlavných prvkov pohybu: plynutia, času, tiaže a priestoru ovplyvňuje vývoj a vnímanie súčasných tanečných smerov dodnes.

BESS, baletná inscenácia o živote Rudolfa Labana z dielne choreografky Šárky Ondrišovej a skladateľa Petra Grolla, sa 22. októbra 2016 konečne vymanila z nešťastia, ktoré ju od počiatku sprevádzalo. Pred premiérou vôbec nebolo jasné, či sa BESS podarí uviesť v termíne, ktorý bol naplánovaný v rámci medzinárodného festivalu Eurokontext a prvé uvedenie v novej sezóne prekazil výpadok elektrického prúdu.

Po relatívne úspešnej premiére bolo evidentné, že BESS je kvalitným a veľmi zaujímavým dielom, ktorý, bohužiaľ, dopláca na obsadenie hlavných postáv. Šárka Ondrišová si vybrala interpretov spomedzi amatérskych tanečníkov. Táto voľba bola dosť nespravodlivá nielen voči členom Baletu SND, ale najmä voči neštudovaným tanečníkom, ktorí sa celkom prirodzene nemohli porovnávať so školenými profesionálmi. Súbor Baletu SND má podstatne viac skúseností než tanečníci, pre ktorých je pohybová interpretácia voľnočasovou záležitosťou. Do očí bil rozdiel v kvalite pohybu, schopnosť pracovať so svalstvom a pohyb nielen predĺžiť, ale aj mu dodať adekvátny výraz. Plastický pohyb, mäkkosť, ostré staccatto a najmä schopnosť nechať pohyb aktívne plynúť sú veličiny, ktoré chce divák na profesionálnom tanečnom predstavení vidieť.

Inscenácia BESS časom dozrieva a získava na kvalite, a to nielen zásluhou jednotlivých výkonov. Podarilo sa z nej odstrániť premrštenú hĺbavosť, ťažkopádnosť a pátos, ktoré spolu s rozdielnou úrovňou výkonov kazili celkový dojem z prvej premiéry. Úvodnú úlohu Šárky Ondrišovej prevzala Ilinca Gribincea, ktorá otvára inscenáciu bez slova, len uvítacím pohybom. Takto poňatý úvod pôsobí prirodzenejšie než Ondrišovej úvodný monológ o bohoch tanca a splývaní s vesmírom. 

Po prvej premiére, ktorá sa konala v máji 2016, vystriedal Radoslava Piovarčiho argentínec Jonatan Lujan v úlohe mladého Rudolfa Labana. Lujan disponuje nevšedným temperamentom a prirodzeným vyjadrením pomocou pohybu. Je intuitívnym a emocionálnym typom tanečníka. Nemá vo zvyku nad problematikou špekulovať, ale zväčša si volí najpriamejšiu cestu k jej vyjadreniu. Vďaka tomuto prístupu posunul Labana na novú interpretačnú úroveň. Dokázal pútavo a strhujúco vybudovať jeho portrét, ktorý obohatil o emocionálnu hĺbku. Lujan predstavil Labana ako mladého muža, ktorý sa nezoznamuje len s pohybom, ale aj s vlastnou sexualitou a diverzitou sveta, ktorý naňho ako na jedinca vplýva. Okrem hereckých kvalít si poradil aj s minimalistickým pohybovým obsahom a bez zaváhania dokázal uchopiť aj citácie Labanových pohybových štruktúr.

Magdalénu Čaprdovú v úlohe Mary Wigman vystriedala Ana-Sanziana Beschia. Beschia sa kvalitne predstavila už v Slovenských tancoch – životoch svetiel. Jej Mary Wigman je len ďalším krokom k prehĺbeniu schopností interpretovať moderný tanec, dokázala v nej obsiahnuť expresivitu charakteru a pohybovú stránku choreografie vyčerpala v plnej miere. Róbert Kováč v úlohe Rudolfa Labana disponuje veľmi príjemným a prirodzeným javiskovým vystupovaním a vyžaruje z neho určitá forma zmierenia, ktoré vytvára zaujímavý kontrast s expresivitou jeho kolegov. Kráľovnou noci a Symbolom fašistickej moci sa opäť stala charizmatická a strhujúca Ilinca Gribincea, ktorá dokáže ovládnuť jediným pohybom celé javisko a pohľadom vyraziť divákovi dych. Svoju sugestívnosť predviedla už v Slovenských tancoch v úlohe Vládkyne temnoty a snáď dostane väčšiu sólovú šancu aj v tejto sezóne.

Derviši zopakovali svoj úspech z prvej premiéry. Vďaka technickej úrovni pánskeho zboru, na čele s Jonatanom Lujanom, priviedli divákov k extatickému zážitku. Rotácia vo rýchlom tempe podporená projekciou špirálovitého obrazca (symbol nekonečného pohybu) zaplnila hľadisko historickej budovy prívalom energie a obraz nadobudol až psychedelický rozmer. Nasledujúci obraz, Lono prírody, bol naplnený zmyselnosťou, o ktorú sa postarali najmä Sarah Millner a Chelsea Andrejić.

Druhé dejstvo je priamo závislé od výkonu zboru. Práve v ňom sa vyskytlo niekoľko zaváhaní vo vzájomnej súhre. V obraze Berlín absentovala jednotnosť gesta a hudobného podkladu. Niektorí členovia sa nestihli dostatočne zoznámiť s rytmickým obsahom minimalistickej a údernej choreografie. Neznalosť rytmickej stránky sa nedá ukryť. Zbor svoje pochybenia napravil v úplnom závere inscenácie.

O význame rodeného prešporáka Rudolfa Labana sa na Slovensku stále hovorí málo. Inscenácia BESS je plnovýznamovým svedectvom nielen o jeho živote, ale aj o tvorbe tohto velikána. Slovenskému národnému divadlu sa podarilo vytvoriť dielo s potenciálom zaujať aj diváka, ktorého prioritou nie je tanečné umenie.  

 
No items found

Natália Jabůrková

Som rodáčka z Bratislavskej Karlovej vsi, neustále túžiaca po žití v old towne - pretože tam je všetko :‑). Na Konzervatóriu  v Bratislave som vyštudovala dramatický  a hudobný odbor a na divadelnú kritiku ma viedla láska dobám minulým a fakt, že hoci mám divadlo (najmä to tanečné) veľmi rada, herectvo ma vlastne nikdy nebavilo. Asi ako každý konzervatorista som hosťovala v divadlách, napr. divadlo Jána Palárika v Trnave, A.ha divadlo atď.

Počas štúdia na VŠMU som sa rozhodla sedieť na dvoch stoličkách a popri divadelnej fakulte som študovala aj na tanečnej katedre Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU. 

Pod týmto vplyvom som sa rozhodla venovať dejinám, teórii a kritike najmä klasického tanca, lebo ho mám  najradšej na svete. Bakalársku prácu som teda pochopiteľne písala o vzniku Labutieho jazera a diplomovku o Igorovi Stravinskom a Ruskom balete Sergeja Ďagileva. 

Okrem príležitostného písania, či účasti na vedeckej konferencii som sa v minulosti venovala aj servírovaniu kávy, latte artu a od strednej školy som jednou polovičkou chansonového dua. Živí ma práca s deťmi, ale v kútiku duše dúfam, že raz by mohlo aj to písanie. 

Vo voľnom čase najradšej pozerám seriály (momentálne sa neviem dočkať piatej série Game of Thrones),  pozerám balety z celého sveta, spievam si a, keď raz budem veľmi bohatá, tak budem stále cestovať. :-)