MLOKi
Bratislavské bábkové divadlo: Zapísaný spolok slovenských a českých bábkarov uvádza: Zbojník a Gašparko (foto J. Starovecký)
Bratislavské bábkové divadlo: Zapísaný spolok slovenských a českých bábkarov uvádza: Zbojník a Gašparko (foto J. Starovecký)

Zapísaný spolok slovenských a českých bábkarov uvádza: Zbojník a Gašparko

Text, dramaturgia: Tomáš Jarkovský, Peter Galdík
Použité básne: Orol vták (Janko Kráľ), Smrť Jánošíkova (Ján Botto), Kráľohoľská, Mor ho! (Samo Chalupka)
Réžia: Šimon Spišák, Jakub Vašíček
Scéna, návrh bábok: Karel Czech
Bábky: Jiří Bareš, Roman Marek, Vladimír Sosna, Štěpán Uherka
Kostýmy: Tereza Vašíčková
Hudba: Daniel Čámský

Hrajú: Ľuboš Janák, Frederika Kašiarová, Ľubomír Piktor, Šimon Dohnálek a. h., Milan Hajn a. h., Pavla Lustyková a. h.

Slovenská premiéra: 13. januára 2023, Bratislavské bábkové divadlo (dočasne hrajúce v priestoroch RND)