MLOKi
AntiTeatro: Zánik západu (foto Robert Tappert)
AntiTeatro: Zánik západu (foto Robert Tappert)

Zánik západu

Miesto nudného obrazu do jednej priamky formovaných svetových dejín uvidíte rozkvitať divadlo veľkého počtu nádherných kultúr; uvidíte kultúry, z ktorých každá má svoju vlastnú ideu, svoje vlastné vášne, svoj vlastný život, chcenie, cítenie, svoju vlastnú smrť. Tieto kultúry, živé bytosti najvyššieho rádu, vyrastajú v povznesenej bezúčelnosti ako kvetiny na poli.

Námet: Oswald Spengler
Koncept a réžia: Anton Korenči
Choreografia: Stanislava Vlčeková
Hudba: Jozef Vlk
Scéna a kostýmy: Ondrej Zachar
Videoprojekcie: Alex Zelina

Účinkujú: Táňa Pauhofová, Silvia Sviteková, Hana Gallinová, Alexandra Lukáčová, Sára Polyaková

Premiéra: 20. júla 2021, CO kryt DPOH Bratislava