MLOKi
foto: Dodo Šamaj
foto: Dodo Šamaj

Variácie lásky

Dramatizácia dvoch literárnych diel v jednej inscenácii: Božena Slančíková-Timrava Za koho ísť?, Elena Maróthy-Šoltésová Moje deti. Inscenácia pokračuje v banskobystrickom hľadaní obrazov a osudov žien a skúma rôzne ženské roly, ktoré sú im “dané”, bez ohľadu na storočie, v ktorom žijú. (text www.bdnr.sk)

Autor diela: Iveta Škripková
Réžia: Iveta Škripková
Dramaturgia: Marián Pecko
Obsadenie: Marianna Mackurová, Ivana Kováčová, Adriana Krestianová, Mária Danadová
Scénografia: Eva Farkašová, Ivan Kapsiar
Kostým: Eva Farkašová
Hudba: Juraj Haško