MLOKi
Uhol_92: Ponížení a krvilační (foto M. Líner)
Uhol_92: Ponížení a krvilační (foto M. Líner)

Ponížení a krvilační

Text a réžia: Alžbeta Vrzgula
Dramaturgia: Peter Galdík
Výtvarné riešenie: Bet Moth
Hudba: Isobutane
Účinkujú: Katarína Gurová, Lena Libjaková, Peter Ondrejička, Miloš Bulík, Juraj Ďurajka, Martin Krajčír
Choreografia: Zuzana Sehnalová
Svetelný dizajn: Peter Dolog
Zvuková spolupráca: Juraj Čech

Premiéra: 28. február 2022