MLOKi
Jedným dychom: Márnosť (foto M. Mlčúchová)
Jedným dychom: Márnosť (foto M. Mlčúchová)

Márnosť

Réžia: Veronika Malgot
Choreografia: Libuša Bachratá
Scéna, kostýmy: Laura Štorcelová
Dramaturgia: Marek Godovič
Účinkujú: Libuša Bachratá, Veronika Malgot
Svetelný dizajn: Juraj Čech
Text: Libuša Bachratá, Veronika Malgot
Hudba a zvukový dizajn: Dominik Suchý
Vizáž: Daniela Hitka

Premiéra: 23. august 2022