MLOKi
Foto: Mária Bačová
Foto: Mária Bačová

Lili – batolárium

Autor diela: Féder teáter
Réžia: V. Farbiaková, S. Féderová
Obsadenie: V. Farbiaková, S. Féderová