MLOKi
Anna Grusková a kol.: Demokratka Erža (foto Lukáš Rohárik)
Anna Grusková a kol.: Demokratka Erža (foto Lukáš Rohárik)

Demokratka Erža

Dokumentárna dráma otvára zabudnutý povojnový súdny proces. Kto udal Dr. Alžbetu Gwerkovú Göllnerovú (1905-1944), hungaristku, slovakistku, historičku a priekopníčku demokracie pre ženy?
Projekt inšpirovaný dramatickým príbehom a myšlienkami významnej osobnosti Dr. Alžbety Gwerkovej Göllnerovej (1905-1944). Inscenácia je naštudovaná priamo v Banskej Štiavnici, kde prežila posledné roky svojho života. Text inscenácie vznikol na základe archívnych výskumov a autentických materiálov, ktoré autorka a režisérka Anna Grusková zhromaždila na základe štvorročného výskumu.

Scenár a réžia: Anna Grusková
Scéna a kostýmy: Katarína Holková
Dramaturgická a hudobná spolupráca: Verona Hajdučíková
Animácie: Matej Kuhn
Produkčná spolupráca: Katarína Chrústová
Technická spolupráca: Henrich Žucha, Mochi
Produkcia: Reminiscencie a Art Café

Účinkujú: Lenka Libjaková, Šimon Ferstl
Hudobné kompozície a živá interpretácia: Andrej Krajčovič

Premiéra: 15. a 16. júna 2021, bývalé Štátne gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica