MLOKi

O festivale Future Lab 2023 alebo kde je guráž slovenských bábkových divadiel?

Vo viedenskom bábkovom divadle Schubert Theater sa počas februára konal druhý ročník festivalu Future Lab. Ide o formát zameraný na prezentáciu projektov tvorby domáceho súboru, ako aj inovatívnych bábkarských projektov zo zahraničia využívajúcich rôzne technológie. Festival vznikol ako reakcia na lockdownovú dobu, ktorá bola katalyzátorom digitalizácie divadiel.

O programe a spoluprácach

Hlavným zámerom tohtoročného festivalu bolo klásť otázky o budúcnosti (bábkového) divadla. Future Lab trval celý mesiac, no mal päť ťažiskových dní, ktoré sa venovali témam virtuálnej reality, umelej inteligencie aj využitia robotov na javisku. Koncert Virtuózne stroje reagoval na súčasný diskurz o umelej inteligencii. Rakúska folková skupina Inigo McCoy predstavila partitúry, ktoré zložila umelá inteligencia. Simon Meusburger, jeden z dvoch riaditeľov divadla, predstavil rozprávky, napísané umelou inteligenciou. Príbeh sprevádzala orchestrálna hudba spolu s obrazovým materiálom, ktoré tiež vygenerovala umelá inteligencia. Program festivalu priniesol väčšinou len náčrty zaujímavých a inovatívnych projektov a spoluprác. No dôležité bolo, že po každom dni nasledovala diskusia s expertmi a expertkami na danú oblasť, ktorá poskytla priestor kriticky reflektovať konkrétne technológie a ich využitie v divadle.

Berlínsky kolektív Manufaktor premietol na festivale svoj projekt 1/0/1 robots, ktorý predstavil ich verziu queer-feministickej robotickej utópie. Hlavné otázky, ktoré si Manufaktor svojou performanciou kládol, boli, či dokážu roboty znázorniť ľudské emócie a do akej miery je to potrebné. Vedia roboty a technológia fungovať na inom ako binárnom princípe? Do performancie vložili rozhovory s tvorcami, čím diváci získali lepší vhľad do tvorby kolektívu. Na festivale predstavili vlastnú produkciu aj Schubert Theater – inscenáciu Blade Runner. Okrem muppeta a manekýna ovládali bábkoherci pomocou okuliarov virtuálnej reality aj dve virtuálne bábky. Tie mohli diváci vidieť premietané na projekčné plátno na javisku. Blade Runner bola inscenácia s klasickou výstavbou, no tvorcovia v nej experimentovali s využitím nových typov bábok.

Okrem divadelných projektov bolo súčasťou festivalu aj niekoľko medziodborových spoluprác. Umelecký kolektív Echtzeitkunstwelt, zaoberajúci sa prepájaním imerzných technológií (VR, AR) s ďalšími umeleckými odvetviami, vytvoril inštaláciu vo virtuálnej realite. Diváci si mohli nasadiť VR okuliare, vďaka čomu videli na javisku bábky z iných projektov Schubert Theater v úplne novom kontexte a v nových proporciách. Každý februárový štvrtok mohli záujemcovia prísť na prehliadku virtuálneho bábkového múzea, ktoré divadlo vytvorilo v prostredí platformy Mozilla Hubs ešte v roku 2021. Ide o virtuálne miestnosti, do ktorých môžu ľudia kedykoľvek vstúpiť. Schubert Theater využilo tento nástroj aj na propagovanie svojich aktivít a počas tohtoročného festivalu divadlo prezentovalo dve nové miestnosti – prvá reflektovala najnovšiu inscenáciu Blade Runner a druhá zachytávala spoluprácu s platformou net:art a venovala sa osobe Aarona Swartza, programátora a zástancu voľného a slobodného prístupu k informáciám.

O odvahe a sebavedomí

V Rakúsku neexistuje žiadna forma vyššieho vzdelania v oblasti bábkového divadla. Väčšina tamojších bábkohercov a bábkoherečiek prichádza z oblasti činohry alebo študovali v zahraničí. Rovnako bábkarskí technológovia sú buď vizuálni umelci a umelkyne, alebo sa k bábkarstvu dostali z vlastného záujmu. Absencia vyššieho vzdelania neznamená nižšiu kvalitu projektov, ale iné vnímanie bábkového divadla v širšej spoločnosti. Na Slovensku existuje Katedra bábkarskej tvorby na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení. Okrem toho boli celé generácie vychované na bábkarskej televíznej tvorbe a inscenáciách bábkových divadiel. V Rakúsku je veľmi málo bábkových divadiel, napríklad vo Viedni sú len dve (Lilarium sa venuje tvorbe pre deti a Schubert Theater tvorbe pre dospelých). To sa odráža aj na očakávaniach a predstavách verejnosti o bábkovom divadle. Väčšina si predstaví len to najklasickejšie a najarchaickejšie jarmočné divadlo.

Schubert Theater sa nachádza neďaleko historického centra Viedne v priestoroch bývalého kina. Hoci čerpá financie z dotačnej schémy mesta, nie je ním zriaďované a je plne nezávislé, vedené občianskym združením. Divadlo má k dispozícii oveľa menšie priestory ako väčšina zriaďovaných slovenských bábkových divadiel. Rozpočet je takisto primeraný jeho veľkosti. Napriek tomu sa púšťa do tém, ktoré sú inovatívne a na vrchole súčasného diskurzu. V snahách o najmodernejšie experimenty zotrváva Schubert Theater aj napriek tomu, že mnoho aktivít festivalu Future Lab malo nízku návštevnosť a že kmeňové publikum na ne často ešte nie je pripravené. Druhý ročník festivalu Future Lab bol dôkazom, že malé viedenské bábkové divadlo si uvedomuje svoje postavenie a dôležitosť v spoločnosti. Vo svojom názve má, že je bábkovým divadlom pre dospelých, no svojimi aktivitami ostáva otvorené aj novým impulzom a prispieva do celkovej spoločenskej diskusie o najaktuálnejších témach. Takéto sebavedomie a odvaha chýba väčšine zriaďovaných bábkových divadiel na Slovensku, ktoré si idú po svojich vyšliapaných chodníčkoch už dlhé roky. Hoci ich priestorové vybavenie a nastavenie publika je v mnohom pokročilejšie ako to v Rakúsku.

Odborná redakcia: Lenka Dzadíková
Jazyková redakcia: Zuzana A. Ferusová

Juraj Bako

Absolvoval štúdium bábkarskej réžie a dramaturgie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V umeleckej tvorbe sa venuje intermediálnym projektom, ktoré spájajú performatívne, digitálne a vizuálne umenie. V súčasnosti študuje na Universität für angewandte Kunst vo Viedni v odbore digitálne umenie.