MLOKi

Bodies in Progress: duet pre jedno telo a dve bytosti

Dnes už nie je nič výnimočné vidieť na javisku tehotné performerky, rovnako ako nie sú výnimočné diela inšpirované tehotenstvom. Napriek tomu je inscenácia Bodies in Progress jedinečná. Spôsob, akým tehotná Martina Hajdyla Lacová interpretuje svoj fyzický i duševný stav a ako so svojím dieťaťom komunikuje na javisku, z tohto diela robí skutočne intímny a vzrušujúci príbeh zrodu dieťaťa a matky.

Štruktúru diela tvorí niekoľko celkov, ktoré predstavujú širokú paletu pocitov tehotnej ženy. Scéna je veľmi jednoduchá, baletizolový pás je natiahnutý našikmo cez celé javisko a na konci je zrolovaný. Na javisku je okrem performerky aj autorka hudby Alexandra Cihanská Machová s mixážnym pultom. 

V úvode leží Martina Hajdyla Lacová na zemi opretá o zrolovanú časť baletizolu. Oblečená je do jasne červeného kostýmu s vystrihnutým otvorom pre brucho. Tento výrazný vizuálny prvok upriamuje pozornosť k druhému účinkujúcemu tohto nevšedného dueta, ale zároveň umožňuje odohrať performanciu v rôznych fázach tehotenstva. Po chvíli sa tanečnica snaží rozhýbať, avšak toporný kostým z ťažkého a neohybného latexu, ktorého autorkou je Natálie Rajnišová, jej v slobodnom pohybe do značnej miery bráni. Márne hľadá pohodlnú polohu, nohavice sa o seba zadrhávajú a nepríjemne vŕzgajú. To navyše doplňujú reprodukované šumivé a dunivé zvuky pripomínajúce ozveny z útrob ľudského tela či z vesmíru.

V úvode sprítomňuje Hajdyla Lacová ťarchu, s akou sa tehotné ženské telo musí vyrovnať. Chvíľu si na svoje telo zvyká, postupne však nachádza komfortný pohyb. Prechádza sa po baletizole ako pro prehliadkovom móle a svoje telo dáva sebavedomo na obdiv. Pohyb je stále dynamickejší, od prostej chôdze sa tanečnica dostáva k choreografii, ktorá pripomína rituálny tanec. Zvuková stopa sa zrýchľuje a rytmizuje, vlasy performerke padajú do očí, až jej celkom zahaľujú tvár a sugestívne tlmené svietenie zozadu dodáva tomuto výstupu priam mystický nádych.

Hajdyla Lacová opúšťa svoje telo uväznené v tehotenstve, respektíve odmieta nechať sa ním obmedzovať a predstavuje sa v najlepšej kondícii. Jej pohyby s chirurgickou presnosťou pretínajú vzduch, miera dynamiky a flexibility je impozantná. Pri malom zakopnutí, ktoré performerka bez problémov ustojí, sa divákom tají dych – drobná chyba nám pripomenie, že takto vyčerpávajúci výkon nie je pre tehotnú tanečnicu bez rizika. O to väčší je zážitok z jej nefalšovaného nasadenia i z toho, čo po tomto „rituáli“ prichádza.

Bodies in Progress nie je sólo, ostatne aj názov napovedá, že v hlavnej role budú telá, nie telo – Hajdyla Lacová predstavuje na javisku dve osobnosti, dve jedinečné entity, ktoré zdieľajú jeden organizmus a vzájomne sa doplňujú, dieťa ovplyvňuje pohyb tanečnice a naopak. Po dynamickom tanci na hrane možností tehotného tela sa ústrednou postavou performancie stáva jej „tanečný partner“. Hajdyla Lacová sa náhle zastaví čelom k divákom, reflektory jej osvietia brucho a my sledujeme, ako jej dieťa nakladá s energiou, ktorú mu v predchádzajúcich chvíľach odovzdala. Ako obhliada hranice svojho životného priestoru a ako odpovedá svojej matke na pohyby a dotyky. Bodové svetlá zahaľujú tanečnicu do tmy, upriamujú pozornosť na jej brucho a zvýrazňujú pohyby dieťaťa aj vďaka hre s tieňmi. Ich haptická komunikácia privádza divákov k myšlienkam o samotnej prapodstate vzťahu a koexistencie matky a dieťaťa, zdieľaného tela i bytia nenarodeného dieťaťa, ktoré je ešte fyzickou súčasťou svojej matky, ale predsa už je človekom s potrebami.

Tanečnica si potom drepne do pôrodnej polohy a sprítomňuje okamih zrodenia. Následne dochádza k uvoľneniu napätia, ktoré v sále panuje po takom extatickom a emocionálne i intelektuálne náročnom zážitku a atmosféra sa vracia viac „k zemi“. Diváci dostávajú príležitosť vstrebať intenzívne dojmy a viac sa priblížiť ku „skutočnej“ Martine, láskavej a zábavnej, s úžasným zmyslom pre nadhľad a sebairóniu.

Tanečnica sa vyzlieka z kostýmu, ktorý ju až doteraz ťažil, a opäť začína tancovať. Jej pohyby sú zrazu jemné, mäkké a pomalšie, fyzicky menej náročné. Občas pôsobia až trochu neplánovane, ako keby si tancovala len tak pre seba a pre radosť. A skutočne sa pevný rámec diela v tejto chvíli začína nenápadne rozpadať. Keď sa Hajdyla Lacová zadýcha, tak si ide jednoducho odpočinúť, napiť sa, porozprávať sa so zvukárkou. Obzerá sa po známych v sále a krôčik po krôčiku búra bariéru medzi hľadiskom a javiskom.

Hudobne ju v záverečnej scéne sprevádza (zámerne) amatérsky interpretovaná pieseň Pastime Paradise, pričom speváčka (autorka hudby Alexandra Cihanská Machová) číta text na javisku z mobilu. Tým sa ešte umocňuje dojem, akoby sme sa zrazu presunuli z divadla do niečej obývačky. Možno ide iba o obľúbený song tanečnice, možno ide o odkaz na film Nebezpečné myšlienky, s ktorým je nerozlučne spojený remake piesne Gangsta’s Paradise. Výber by sa teda dal interpretovať aj ako sprítomnenie nezlomného odhodlania krehkej ženy, ktorá sa ocitá v náročnom svete mládeže.  

A keď už tanečnica jednoducho nevládze, zadýchaná sa charizmaticky usmeje na divákov a ponúkne im svoj čaj. Celá linka predstavenia sa tak ukončí v spoločnom kruhu, ktorý je protiváhou k predchádzajúcim fyzicky i emocionálne vypätým výstupom. Výsledkom je až neuveriteľne komplexný zážitok – divák môže v inscenácii vidieť všetko, od nespútanej vášne cez citlivé prejavy lásky až po nefalšovanú ľudskosť. Kokteil emócií a stavov tehotnej ženy sa pretavuje do diváckej hostiny na javisku.

Recenzia je písaná z uvedenia v rámci pražského sympózia Dancetopia. Performancia mala v názve označenie „28“. Reprízy sú naplánované na obdobie medzi 22. a 38. týždňom tehotenstva Martiny Hajdyla Lacovej. Každé uvedenie je teda jedinečné – tak, ako sa budú meniť telá performerov, bude sa meniť aj otvorený formát tohto výnimočného diela.

Odborné korektúry: Katarína K. Cvečková
Jazykové korektúry: Anna Zajacová


Koncept, choreografia a interpretácia: Martina Hajdyla Lacová
Hudba: Alexandra Cihanská Machová
Kostým: Natálie Rajnišová
Režijná spolupráca: Jiří Hajdyla
Dramaturgická spolupráca: Maja Hriešik
Pohybová spolupráca: Lucia Kašiarová
Realizácia kostýmu: Martina Stieglerová

Produkcia: Eva Roškaňuková
Producent: ME-SA / Jiří Hajdyla
Partneri projektu: Studio Alta, Venuše ve Švehlovce, Palác Akropolis, MOVE Ostrava

Premiéra: 2024