MLOKi

Opakovanie je matka múdrosti?

Oficiálne zahájenie festivalu Nová dráma / New Drama 2015 otvorilo predstavenie martinského divadla Europeana (Stručné dejiny 20. storočia), dramatizácia románu českého prozaika, básnika a experimentátora Patrika Ouředníka. Predloha bola pre tvorcov nepochybne veľkou výzvou. Jej autori Miro Dacho a Ján Luterán vybrali viacero ponúkaných tém a extrahovali z nich, čo považovali za zaujímavé. Keďže však ide o netypický text, chýbajú v ňom východiská pre dramatický dialóg, nemožno hovoriť o dramatizácii „v bežnej forme“.

Europeana je ironickou výpoveďou o dejinách ľudstva. Civilizácie. Najmä tej európskej. Scéna predstavujúca knižnicu zároveň evokuje  ruiny ľudstva. Eva Kleinová kostýmami zvýraznila generačný rozdiel medzi postavami (tri mladé postavy a dve staršie). Herecký prejav je miestami až príliš statický a deklamačný, keďže v inscenácii chýba klasický dramatický dialóg, postavy a interakcia medzi nimi. Herci väčšinou komentujú, hovoria o historických faktoch a fikciách. Tie sa neustále opakujú a divák sa niekedy môže cítiť ako na školskom vzdelávacom predstavení. Počas 100 minútového predstavenia toho tvorcovia naložili divákovi viac než dosť. 

Inscenácia poskytuje mnoho podnetov na premýšľanie. Priniesli materiálne a technologické výdobytky šťastie? Nie je pokrok iba chiméra? Poučilo sa ľudstvo z dvoch svetových vojen a môže sa stať lepším? Nie sme všetci len zajatcami západného vnímania sveta? S ľudstvom to totiž nevyzerá príliš ružovo.

No items found

Martina Borodovčáková

Narodená v Calexcity, najprv fascinovaná a zahĺbená do výtverného umenia, neskôr vďaka častým návštevám Divadla Andreja Bagara v Nitre okúzlená aj divadelným umením. Vynaliezavá povaha Vodnára však prevážila a na prahu dospelosti sa rozhodla študovať gréčtinu a latinčinu (p.s. doteraz sa čuduje, ako sa jej štúdium podarilo skončiť). Napokon ju dobrodružný duch priviedol na Divadelnú fakultu VŠMU a bolo rozhodnuté. Momentálne sa venuje prekladu Senecových tragédií a inscenáciám antických hier v súčasnosti. Vo voľnom čase rada rožširuje svoje jazykové znalosti a ešte radšej cestuje a fotí.