MLOKi
Eva Priečková (foto N. Čemanová)
Eva Priečková (foto N. Čemanová)

Eva Priečková #niejevdivadle

Dnes som v rámci príprav na online hodinu beeing flow sledovala záznam workshopu Bonnie Bainbridge Cohen. Snažila sa účastníkom vysvetliť, aké účinné je do pohybu a tanca okrem svalov zapojiť aj tuk. Odstrkovali sa, priťahovali, po intenzívnejších pohyboch sa následne objímali, padali na zem, a popritom sa smiali. Pripomenulo mi to pocit radikálnejšieho pohybu medzi dvoma a viacerými ľuďmi, kedy balansujeme na rozhraní medzi príjemne stimulujúcim a brutálnym. Moment, keď čím viac padáme, udierame sa, narážame do seba a „chybujeme“, tým viac to v nás podnecuje smiech a príliv endorfínov. 

Počas online hodín beeing flow nedochádza k fyzickému kontaktu. Môže sa to javiť ako nesplnenie základného predpokladu pre tanečný kurz, avšak pre udržanie spojenia s komunitou, pre pravidelný piatkový „check in“, to považujem za dôležité, a preto vytrvávam. Na aktuálny kurz sa prihlásila aj bývala pravidelná účastníčka, ktorá teraz žije v Anglicku. Taktiež sa môžu pripojiť účastníci, ktorým bezprostredný fyzický kontakt nie vždy vyhovuje. Začala som uvažovať nad tým, kde všade by sa mohol tanečný tréning odohrávať. Môžeme vyjsť z bezpečia tanečnej sály do verejného priestoru alebo sa stretnúť v obývačke. Počas dnešnej hodiny beeing flow budeme skúmať brucho, orgány, pohyb od pupku smerom k perifériám tela. Ukážeme si pohyb morskej hviezdice. Budeme myslieť na celý zadný priestor nášho tela, ktorý kamera cez zoom nezachytí. Prejdeme jazykom vnútro úst, zacítime sliny, započúvame sa do zvuku prehltnutia, premasírujeme chodidlá, pohladíme slezinu, uvoľníme oči a budeme spolu. Počas beeing flow praktikujem princípy somatického tanca, vtelenej skúsenosti a experimentálnej anatómie. Na týchto princípoch následne vytváram zadania, ktoré účastníci individuálne alebo kolektívne vteľujú.

Okrem realizácie online kurzu si v týchto dňoch cením aj privilégium možnosti tvoriť počas lockdownu – a to na rezidencii v Schaubmarovom mlyne, v spoločnosti ďalších štyroch žien. Vytvorili sme si tu temporálnu bezpečnú komunitu, ktorá má obrovský vplyv na moje fyzické a duševné zdravie. Praktikujeme kúpele chladným vzduchom, spoločne oslavujeme fázy mesiaca, sedíme pri ohni, techno driftujeme, aplikujeme si na vlasy henu, spievame karaoke. Minule mi môj kamarát povedal, že vlastne chodím na tábory. Počas tejto rezidencie sa snažím vytvoriť akúsi sólo verziu našej kolektívnej rekreácie ShSsssh…It’ll be OK! Do galerijného priestoru som priniesla matrac, kusy látok, vyzdobila som priestor umelými a živými kvetmi, Pannou Máriou, sviečkami a dvojradom esenciálnych olejov. Nastavila som difuzér na šesťhodinový režim, vyložila tarot, fake therapy karty Valentiny Desideri či santalové drievko. Zámerom salónu je radikálna opatera, ktorú som na určitú dobu chcela ponúknuť prichádzajúcim záujemcom. Venovať im vizuálnu, zvukovú a dotykovú masáž – nacvičenú choreografiu pohybov, svetelných zdrojov, vôní a zvukov. Chcela som vytvoriť obskúrne miesto, ktoré by sa snažilo svojou estetikou prelomiť bariéru vážnosti a možno o to viac poskytnúť skutočné uvoľnenie počas prijímania procedúry. Aktuálne sa snažím zdokumentovať tento proces a preniesť ho cez dostupné médiá smerom k divákom.

Udržateľná tvorivá a pedagogická činnosť je problematika, ktorá ma vzhľadom na aktuálnu situáciu najviac zaujíma a som spokojná, že sa jej môžem aj prakticky venovať a následne tieto skúsenosti integrovať.