MLOKi

Tam, kde vonia kadidlo a v telke ide Esmeralda

Za knihu Šeptuchy, ktorá zachytáva príbeh dvoch mladých dievčat vyrastajúcich na Podlasí, získala autorka Alena Sabuchová cenu Anasoft litera 2020. Rovnomenná inscenácia Spišského divadla založená na dramatizácii tohto románu však vzbudzovala záujem nielen pre kvalitu predlohy, ale aj pre inscenačný (dream) tím na čele s režisérkou Marianou Luteránovou a ďalej v zložení Lucia Mihálová (dramatizácia), Miro Dacho (dramaturgia), Juraj Poliak (scénografia), Alžbeta Kutliaková (kostýmy) a Martin Husovský (hudba).

Podlasie je kraj na východnej hranici Poľska, kde sú husté lesy, hmla, z ktorej občas vychádzajú mŕtvi, a najmä, sídlia tam šeptuchy – ľudové liečiteľky. Ľudia tam stále dodržiavajú tradície a rovnako ako veria v Boha, veria aj v mágiu. Práve tu vyrastá Alina a jej najlepšia kamarátka Dorota, hrobárova dcéra, ktorá akoby žila na pomedzí sveta živých a mŕtvych, ktorých vidí a dokáže s nimi komunikovať. Nehovorí však o tom, občas niečo povie iba Aline. Alina a Dorota sú inak bežné tínedžerky – nechce sa im učiť angličtinu, každý mesiac si kupujú Bravo a nosia tričká z Kenvela.

Rozprávačka (ktorú Mihálová v dramatizácii nazvala Alinou, no v románe jej meno nikdy nezaznie) v knihe okrem zážitkov kamarátky Doroty opisuje aj Podlasie so všetkými bizarnými postavičkami, ktoré v ňom žijú. Sabuchová tak zaujímavým spôsobom prepája svet dediny „na konci sveta“ s výdobytkami modernej spoločnosti. Aj preto môže byť situácia Aliny a Doroty blízka každému, kto vyrastal na dedine v čase, keď v rádiách hral Nickelback.

Hoci Mihálová niektoré udalosti preskupila, iné vynechala či funkčne navzájom prepojila, v súlade s knihou dosahuje efekt prekvapenia na záver. A rovnako ako Sabuchovej, aj jej sa darí dávať divákovi od začiatku inscenácie náznaky, že sa niečo stane. Až v závere, keď Dorota umrie, si poskladáme tieto scény a zisťujeme, že príbeh, na ktorý sa dívame, je nedávnou minulosťou, na ktorú spomína už staršia (aj keď stále pomerne zúfalá) Alina.

Režisérka Mariana Luteránová k textu pristupuje s nadhľadom a hravosťou. V inscenácii sa striedajú predovšetkým kolektívne výstupy, v ktorých sa obyvatelia Podlasia stretávajú najmä v kostole, s výstupmi Aliny a Doroty. Scény s dedinčanmi výstižne vyjadrujú charakter malej obce, kde každý o každom všetko vie. Keď sa stretávajú na omšiach či pohreboch, ich konanie sprevádza spoločný spev. Ten výborne funguje aj ako prostriedok stmelenia a automaticky zároveň ilustruje sakrálny priestor. Herecký súbor Spišského divadla je v týchto scénach súdržný, zároveň si však herečky a herci dokážu udržiavať svoje typy, vytvárajú rôznorodé dedinské panoptikum. Túto skupinku, sprevádza nový báťuška, pravoslávny kňaz, ktorý by kadidlom najradšej vyčistil Podlasie od mágie. Jeho postava charakterizuje stret cirkvi s ľudovým liečiteľstvom.

Luteránová výborne prepája tradičné s moderným, tak ako to dodnes môžeme s jemnými obmenami vidieť v menších slovenských mestách či dedinách – počas sviatku Ivana Kupalu najprv v lyrickej scéne dievčatá hádžu kvetové vence do jazera, vzápätí sa však posunieme o pár hodín v čase, kedy sviatok získava jarmočnú podobu s héliovými balónmi, cukrovou vatou a diskotékou s popovými hitmi z minulých dekád. Do inscenácie vnáša vtip aj „malými“ režijnými nápadmi, ako napríklad párom svetiel, ktoré zastupujú auto a ich blikanie predstavuje šoférovo svetácke žmurknutie na Alinu. Pobaví aj autonehoda, pri ktorej šofér narazil do záchoda postaveného v strede cesty (na odporúčanie šeptuchy) – malé autíčko na ovládanie prejde scénou a spustí sa priamo do záchodovej misy. Týmito prvkami Luteránová podčiarkuje absurdnosť života na Podlasí, ktorá je však v istom zmysle úplne prirodzená.

Scéna Juraja Poliaka pozostáva z jednoduchej drevenej konštrukcie so šikminami. Môže predstavovať kostol s oltárom, mlyn aj svätú horu Garbarku. Kostýmy Alžbety Kutliakovej idú v súlade s režijným uchopením – obyvatelia majú oblečenie, aké by sme bežne videli v menších mestách a dedinách pred 10 – 15 rokmi. Pršiplášťami a gumákmi Aliny a Doroty odkazuje Kutliaková na chladné a vlhké podnebie Podlasia a pomáha tak dotvárať obraz drsnej krajiny.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto spoločenstva sú aj ženy na Lavičke žialiacich, ktoré režisérka interpretuje ako „tetky klebetnice“ – len miesto na priedomí sedia na cintoríne. Viac než o hroby svojich manželov sa zaujímajú o novinky z osobných životov obyvateľov obce, prípadne o osud Esmeraldy z telenovely, ktorú sa im niekedy horšie, niekedy lepšie darí chytiť na anténu. Jednoduchou štylizáciou z nich režisérka robí vtipný prinavracajúci sa motív inscenácie. Zároveň slúžia ako akási odrádzajúca vízia pre Alinu a Dorotu – ak by celý život ostali na Podlasí, mohli by tam v budúcnosti sedieť práve ony a život si vypĺňať klebetami a žubrovkou.

Pri výstupoch Aliny a Doroty zaujme dvojica herečiek Petra Dzuriková a Kristína Kotarbová. Kotarbová ako Dorota, ktorá vie a vidí viac než ostatní, si dokáže udržať zdržanlivý, vážny výraz pri všetkom, čo robí, bez toho, aby bola jednotvárna. Alina je jej vernou spoločníčkou, o čosi neistejšou, má trochu viac z typického obrazu otrávenej tínedžerky – no Dzuriková ju dokáže zahrať bez prehnanej štylizácie a pôsobí prirodzene. V scénach zo súčasnosti, kedy sa staršia Alina trápi a vyrovnáva s anonymným mestským životom v Krakove (veľmi zaujímavý motív, o ktorom možno premýšľať po konci inscenácie) síce vo svojom zúfalstve ukazuje menší emočný rozptyl, no jej smútku rozumieme.

Oproti knihe je v inscenácii oveľa viac akcentovaná pofidérnosť šeptúch – v divadle sú to smiešne karikatúry, čo vám za pár korún nasľubujú čokoľvek (pri pohľade na nich sa ako prvá asociácia vynárajú „šmejdi“). Táto interpretácia je nakoniec posilnená Dorotinou smrťou – ani svätá voda či posvätený ovos nedokážu vyliečiť jej zdravotné problémy. Inscenácia tak varuje pred slepou vierou v nadprirodzené schopnosti, obzvlášť v dobe, kedy máme k dispozícii modernú medicínu. V širšom význame však aj pred spiatočníckym myslením, ktoré je legitimizované tvrdeniami, že je tradičné.

Na nebezpečenstvo nedostatočnej osvety veľmi aktuálne poukazuje inscenácia aj pri otázkach sexu – to, čo dievčatá videli v telenovelách alebo čítali v Brave, ich nepripravilo na reálny život. Dorota sa prvýkrát zaľúbi, no jej stretnutia s Andrzejom končia, keď sa ju pokúsi znásilniť. Inscenácia teda nad mágiu a vieru stavia osvetu a vedomosti.

Šeptuchy sú veľmi príjemným prekvapením. Aj keď možno inscenácia nedokázala v plnej miere zachytiť atmosféru Podlasia tak, ako sa to podarilo Sabuchovej v knihe, ide o jeho zrozumiteľné scénické pretlmočenie. V repertoári Spišského divadla tak pribudol titul, ktorý láka na papieri a nesklame ani na javisku.

Odborné korektúry: Katarína K. Cvečková
Jazykové korektúry: Anna Zajacová


Dramatizácia románu o dospievaní, priateľstve a ľuďoch vo svojráznom regióne Podlasie, ktorý je zahalený v hmlách a opradený legendami.

Autorka: Alena Sabuchová
Dramatizácia: Lucia Mihálová
Dramaturgia: Miro Dacho
Scéna: Juraj Poliak
Kostýmy: Alžbeta Kutliaková
Hudba: Martin Husovský
Réžia: Mariana Luteránová

Účinkujú:
ALINA Petra Dzuriková
DOROTA Kristína Kotarbová
MACIEJ Filip Brišák
ANDRZEJ Filip Štrba
PAWLA  Denisa Macalová Ďuratná
JAN / SZYMON   Mikuláš Macala
JAROSLAW / PÁN TOMASZ Jozef Novysedlák
BÁŤUŠKA Mikuláš Dzurík
ALEKSANDRA Veronika Kleščová
CUDZINEC / FOTOGRAF / CHALAN 2 Pavol Gmuca
BARTEK / CHALAN  1 Peter Gedeon
BABKA / ŽENA 2, ŠEPTUCHA Mária Brozmanová
AGATA / MAMA (Dorotina) Katarína Turčanová
MAMA (Alinina) / ELZBIETA / ŽENA 1 Katarína Turčanová
ROZA / MAGDA / KASIA / MODERÁTORKA Mária Čičvarová

Premiéry: 15. a 16. decembra 2023, Spišské divadlo, Spišská Nová Ves