MLOKi
Gogol & Mäx: Cirkus & humor in concert, Nemecko (zdroj: festival Cirkul'art)
Gogol & Mäx: Cirkus & humor in concert, Nemecko (zdroj: festival Cirkul'art)

Cirkul’art – v Starej tržnici

Bratislavský festival Cirkul´art, ktorý divákom ponúka medzinárodné spektrum pouličných vystúpení a cirkusantského umenia, sa tri dni odohrával aj v priestoroch Starej tržnice. Tam ponúkol večerné predstavenia vhodné pre detského i dospelého diváka.

Charakteristika festivalu uvedená v propagačných materiáloch hovorí, že ide o medzinárodný festival nového cirkusu. Pojem „nový cirkus“ však festival trochu obchádza. Nový cirkus totiž s divákom komunikuje prostredníctvom cirkusantských prvkov na základe vyjadrenia hlbšej idey, vo veľkej miere pracuje s nonverbálnou komunikáciou, takže divák vníma cirkusové formy ako metaforu súvisiacu s ponúkaným príbehom. Využívajú sa tiež súčasné technológie a najmä – tento druh vystúpenia úzko súvisí so súčasným tancom (contemporary dance). Podstatou takýchto predstavení je podanie príbehu na základe experimentovania s formou jeho predvedenia, nie je teda prednostne založené na ukážke nacvičených čísel. Line-up festivalu ponúkal naopak umelcov predvádzajúcich zaužívané cirkusantské triky v pravidelných denných výstupoch v Medickej záhrade či obchodnom centre Eurovea. Tie dopĺňali hlavný program odohrávajúci sa v šapito Medickej záhrady a v budove Starej tržnice.

V pondelok publikum v Starej tržnici pobavila dvojica performerov  Gogol & Mäx s predstavením Cirkus & humor in concert, ktoré je založené na preukázaní hudobníckej  flexibility účinkujúcich (počas večera zahrali na približne dvadsiatich nástrojoch). Komickosť dvojice stojí na jej kontraste – seriózny klavirista má ambíciu hrať sólo od významných skladateľov, naopak klaunský kolega si zakladá na veselých skladbách. Napokon sa vždy stretnú v novej variácii ponúkanej skladby. Hudba je obohatená o situačnú komiku, žonglovanie, či akrobaciu. Počas predstavenia vznikla výrazná interakcia s divákom, ktorá vytvorila príjemnú atmosféru a tak i napriek prestávke dokázal v hľadisku obsedieť aj detský divák.

Utorkový stage patril belgickému zoskupeniu Sur Mesure. V predstavení Fillage sa za sprievodu ženskej hudobno-speváckej zostavy odohrala akrobatická a žonglérska show. Divácky obdiv si vyslúžili choreografie na trampolíne, naopak zneistenie priniesli spoločné ekvilibristické prvky. Bohužiaľ, nešlo o nával adrenalínu, ktorý pri podobných predstaveniach zažívame. Umelcom totiž chýbala fyzická stabilita pri predvádzaní jednotlivých čísel. Túto skutočnosť nezachránil ani zúfalý úsmev performerov nasledujúci po nevydarených akciách. Predstavenie sa odohrávalo v okolí imaginárneho bazéna, čo sme sa mohli dozvedieť z piesní, občasného náznakového gesta a promo fotiek. Na javisku však boli účinkujúci zaodetí do teplákových súprav, čo budilo skôr dojem bol, že si uprostred teplého letného dňa zaskáče na trampolíne celý belgický športový klub hudobníkov. Navyše túto zvláštnu predstavu vypĺňali dlhé prestoje bez obsahu, čo uberalo energiu aj sediacemu divákovi.

David Eriksson, švédsky cirkusový performer, v stredu odohral predstavenie Pink on the inside. Arogancia účinkujúceho, používajúceho tzv. estetiku škaredého, vulgarizmy či sexuálne narážky, spočiatku zarazila. Plynutím výstupu sa však dostávala na povrch snaha o zosmiešnenie cirkusantského gýča – napr. prostredníctvom gagu s taniermi, žonglovaním, preexponovaným cirkusantským herectvom a pod. Neskôr odhalil citlivú stránku, ktorú podčiarkla aj vizuálna zložka – kostým a scéna nadobudli ružové farby. Eriksson už nevenoval pozornosť nekonečnému prechodu do chvíľkovej akcie, naopak – sústredene predvádzal svoju schopnosť žonglovať s ping-pongovými loptičkami. Zvláštnosťou tohto triku v jeho podaní bolo to, že pri akcii používal ústa, ktorými loptičky dokázal vyhadzovať. Po predstavení sa švédsky cirkusant lúčil so svojimi divákmi stojac pri východe z budovy. Každému podal ruku a poďakoval sa.

Cirkul´art je zaujímavý najmä svojou familiárnosťou. Nie je to festival, ktorý by mal ambíciu priniesť absolútne novinky nového cirkusu. Po tomto ročníku však môžeme hovoriť o festivale ponúkajúcom cirkusantské umenie, ktorým dosiahol pocit ľudskej spriaznenosti.