MLOKi

Alica Minar #jenarezidencii

Ako choreografka a tanečníčka v dielach pátram po silnej vizualite, pri ktorej idú abstrakcia a narácia ruka v ruke. Vo svojej tvorbe intuitívne pracujem s humorom a poéziou, ktoré vznikajú z bizarných situácií. Som odhodlaná skúmať pálčivé, no vynechávané aspekty ťažkých spoločenských tém, ktoré rozpitvávam spolu s divákmi. V posledných rokoch sa intenzívne zaoberám vzťahom medzi telom a objektmi na základe princípov tanca a klaunskej postavy. Začiatkom októbra ma s pripravovaným dielom DEVOURER, v ktorom spomínané tendencie rozvíjam, privítala Telocvičňa v Novej Cvernovke v rámci rezidenčného programu RESIDANCE Platformy pre súčasný tanec. Pripojili sa ku mne aj dramaturgička Lenka Vořechovská a autorka Katarína Bakošová – spoločne fungujeme ako jadro spolku Alica Minar & col., ktorý pôsobí v Českej republike, ale zameriava sa na vytváranie diel s medzinárodným presahom.

DEVOURER – po slovensky „žrút, požierač“ – je sólové tanečné dielo, ktoré skúma chamtivosť prostredníctvom súčasnej klaunérie. Téma chamtivosti ma fascinuje po fyzickej i konceptuálnej stránke. Ako dokážeme reflektovať prítomnosť chamtivosti v našom správaní? Je chamtivosť silnejšia ako my? Analýza tieňov podľa C. G. Junga, sociálno-ekonomické štúdie rastu a kolapsu a na estetickej úrovni štúdium praxe klaunskej postavy a čiernych dier ako metafory pre telo plné chamtivosti sú zdroje pre náš výskum. Vedú ma k základnej téze tohto projektu: Ako vyzerá telo chamtivosti, ako sa pohybuje, správa, cíti, vonia a v akom prostredí žije?

Na rezidencii v Telocvični sme sa ponorili do hĺbok témy. Viedli sme o chamtivosti a o tom, čo pre nás znamená, dlhé rozhovory, ktoré sme zaznamenali do myšlienkovej mapy a rôznych útržkovitých zápiskov. Najviac sa mi do pamäti vrylo, že chamtivosť zosobňuje potrebu zaplniť prázdne miesto a jej motorom môžu byť rôzne motivácie, ako napríklad strach zo samoty či zabezpečenie sa voči riziku. Chamtivosť vidím ako prirodzenú súčasť našich životov a rada ju dávam na misku váh spolu s jej eskalovanou a nekontrolovateľnou tvárou. Impulzy našich rozhovorov a úvah sa odrážali vo voľných, ale aj cielených improvizáciách. Týmto spôsobom budeme pokračovať v ďalšom roku, až kým sa dopracujeme k finálnej verzii, ktorú plánujeme odpremiérovať v prvej polke roku 2022.

Možnosť tvoriť v Bratislave, v meste, kde som sa narodila, pre mňa veľa znamená. Prinieslo mi to dojem spolupatričnosti, ktorý sa vinul celým mojím pobytom v Novej Cvernovke. Mám pocit, že som našla miesto, kam by som sa rada vracala. Konverzácie so Soňou Kúdeľovou a Majou Hriešik z Platformy pre súčasný tanec boli zároveň prínosné pre náš proces a priniesli aj náhľad do fungovania PlaST-u. V období nášho rezidenčného pobytu navyše Bratislava sršala kultúrnymi podujatiami. Najviac času sme trávili na Trans Europe Halles Camp Meetingu, ktorý sa konal priamo v Novej Cvernovke. Navštívili sme ale aj medzinárodný literárny festival Novotvar, či medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe.

Som nesmierne vďačná za tento intenzívny a príjemný zážitok!