MLOKi

Zemiak na niekoľko spôsobov

Viac ako rok od vypuknutia pandémie naše (hlavne nezávislé) divadlá ponúkajú v online priestore postupne viac svojich produkcií, ktoré vo formálnej či obsahovej rovine nepredstavujú len audiovizuálny záznam/prenos divadelnej inscenácie, ale využívajú špecifiká platforiem založených na neosobnom kontakte. Jedným z takýchto príkladov bol aj online stream Zemiak zoskupenia Asfd divadlo ašttnnkorazd fildj.

Autorský projekt režiséra Samuela Chovanca spája formu kulinárskych relácií a vlogov s témou zemiaku ako suroviny, na ktorej možno ilustrovať niekoľko socioekonomických a kultúrnych javov. Osobnejšiu líniu predstavujú pasáže z rodinnej histórie účinkujúcich – herečky Michaely Fech a herca Mateja Babeja. Tvorcovia pritom nemajú ambíciu jednotlivé témy hlbšie analyzovať, ale ponúknuť skôr odľahčenejší formát. To je samozrejme relevantný prístup, ktorý je navyše v súlade s formátom kulinárskych programov a vlogov. Zároveň je však pravda, že sa pri textovej predlohe dá len ťažko zbaviť dojmu, že do značnej miery vznikal systémom „čo google dal“.

Celkovo je Zemiak súborom niekoľkých variácií na spomínané formáty, pričom rámcujúcim je motív, v ktorom Babej pripravuje pečené zemiaky. Počas celého streamu si úlohu hosťa a moderátora Fech a Babej variabilne menia a rozvíjajú viacero tém. Stručne opisujú fenomén írskeho zemiakového hladomoru či spôsob, akým sa táto plodina postupne udomácnila na území dnešného Francúzska. V opozícii k tomuto opisu zemiakov v kontexte dejín krajín a národov spomínajú príbehy, ktoré im rozprávali starí rodičia, alebo ktoré s nimi zažili. Nechýba ani exaktný príklad notoricky známeho využitia zemiaku ako zdroja elektrickej energie.

Celkovo by sa stream dal vyhodnotiť ako príjemné vyplnenie voľného času, ktoré nemá ambíciu tváriť sa na niečo viac, než skutočne je. Pravdou však je, že skúsenejšie oko vidí viacero prvkov, ktoré sa dali rozvinúť do šírky i hĺbky, no zostali v podstate len nahodené. Po dramaturgickej stránke sú to aktuálne témy ako diverzita, udržateľnosť a štátne zásahy do poľnohospodárstva. Z pohľadu réžie by sa zas zišlo viac kreatívnych momentov. Fungujúcim prvkom bola napríklad práca s múkou, korením a nastrúhanými zemiakmi, z ktorých herci vytvorili mapu Európy a šíriacej sa choroby, ktorá vážne zasiahla produkciu zemiakov na celom kontinente. Väčšia možnosť pre hereckú interpretáciu by mohla vzniknúť, ak by boli postavy v jednotlivých variáciách viac diferencované. V tomto ohľade najväčší priestor ponúka pasáž, v ktorej Babej predstavuje povrchného a nepripraveného vlogera a Michaela Fech Francúzku žijúcu na Slovensku. Takto totiž zostáva Zemiak niekde na polceste medzi režijno-dramaturgickým náčrtom a „neškodnou“ výplňou voľného času.


Réžia: Samuel Chovanec
Dramaturgia: Magdaléna Žiaková
Účinkujú: Michaela Fech, Michal Babej
Scéna a kostýmy: Viktória Revická
Kamera: Zoltán Baráth
Strih online streamu: Juraj Mydla
Produkcia: Asfd divadlo ašttnnkorazd fildj

Premiéra (online): 8. apríl 2021