MLOKi
Logo Divadelná Nitra 2014
Logo Divadelná Nitra 2014

Nie, nie, umenie…

Veľký, červenou čiarou preškrtnutý nápis UMENIE, ktorý tento rok tvoril súčasť loga Divadelnej Nitry, pôsobil desivo. V čase krátenia rozpočtu na kultúru a vyhrocovania situácie v podobe otázok, aký má vlastne umenie zmysel, pripomenul, v akej kultúrnej oblasti žijeme. Ani viac ako deväťdesiat rokov relatívnej samostatnosti (síce vždy v područí aktuálneho svetového poriadku) nestačilo, aby sme odpovedali Načo umenie?.

Hľadanie odpovedí však v podstate vychádza zo samotnej povahy umenia. Každá umelecká epocha, umelecké hnutie a nakoniec aj všetci veľkí umelci si skôr či neskôr položili otázku, aký ma zmysel a načo vlastne slúži. Tam, kde sa odpoveď našla, bolo však zväčša umenie zneužité v prospech štátnej moci, na manipuláciu masy, alebo ciele, ktoré majú s jeho skutočnou podstatou pramálo spoločné. Práve preto je vždy možné hľadať odpovede len vo filozofickej rovine. Keby niekto na otázku načo je umenie našiel tú skutočnú a pravú odpoveď, asi by vyvolal reakciu v podobe reťazovej vlny odporu a okamžitých snáh poprieť práve definovaný zmysel.

Preto jednou z mála možností, ako si aspoň trochu priblížiť zmysel umenia, je pomenovať načo umenie určite nie je:

 • Umenie nie je na to, aby produkovalo zisk (napriek tomu, také, ktoré to dokáže je najpopulárnejšie).
 • Umenie nie je na to, aby vychovávalo (napriek tomu, práve také je všeobecne najpodporovanejšie).
 • Umenie nie je na to, aby pomáhalo (napriek tomu to robiť môže a práve také je najuznávanejšie).
 • Umenie nie je na to, aby niekomu, alebo niečomu dávalo za pravdu (napriek tomu, aj také bolo a istotne ešte v budúcnosti aj bude).
 • Umenie nie je na to, aby zabávalo (ale keď dokáže aj zabávať, je to vždy veľké plus).
 • Umenie nie je na to, aby… (doplň podľa potreby)

Rovnako zaujímavé je pomenovať aj to, čo umenie dokáže:

 • Umenie je schopné formovať názor (znie to výchovne, ale nie je to presne to).
 • Umenie je schopné nastaviť zrkadlo (znie to ako klišé, ale je to pravda).
 • Umenie je schopné prinášať odlišné uhly pohľadu (znie to jednoducho, ale je to veľmi dôležité).
 • Umenie je schopné meniť svet (znie to naivne, ale je to pravda).
 • Umenie je schopné… (doplniť podľa potreby).

Umenie zachytáva život v jeho najlepšej, najhoršej, najzaujímavejšej, najproblematickejšej, najčudesnejšej podobe. Hľadať odpoveď, načo vlastne je, je teda podobné situácii, keď pes naháňa vlastný chvost.

Na druhej strane, možno práve klásť otázky je tou najdôležitejšou funkciou umenia. Bez hľadania odpovedí by nám aj ono samotné, čoskoro prekĺzlo medzi prsty a stratilo sa v jeho ziskových, úžitkových, výchovných a inak vyhranených formách, ktoré umenie splošťujú len do rozmedzia základných spoločenských funkcií.

(Ak vám toto zjednodušujúce odôvodnenie nestačí, skúste si vypočuť Tarkovského veľmi inšpiratívnu esej o umení, ktorá hľadá odpovede naozaj do hĺbky. Kapitolu prináša rádio Vltava a je to naozaj príjemné počúvanie. Príspevok Psáno kurzívou – Andrej Tarkovskij: Umění – touha po ideálu (1/4) nájdete si môžete vypočuť priamo pod týmto článkom. Vypočujte si ho čím skôr, Český rozhlas ho z internetu 13.10. stiahne.)

Milo Juráni

Absolvoval Environmentalistiku na UK v Bratislave a Teóriu a kritiku divadelného umenia na DF VŠMU. Je zakladajúcim členom platformy MLOKi. Okrem kritickej reflexie súčasného divadla sa zaoberá výskumom toho, akým spôsobom environmentálna situácia vstupuje do myslenia o súčasnom divadle a performance. Do roku 2022 pracoval ako teatrológ v Divadelnom ústave Bratislava, dramaturgicky sa podieľal na výbere inscenácií pre festivaly Dotyky a spojenia, Nová dráma/New Drama a iné. V sezóne 2023/2024 nastúpil ako dramaturg do brnianskeho HaDivadla.