MLOKi

Audiozáznam: Zaki a Julka

Prvá je silnejúcim dramatickým hlasom generácie Y, druhá zas režisérkou moderného divadelného jazyka a silných ľudských tém. Ich tvorivé prepojenie, ktoré sa zrodilo už na VŠMU, dočasne vyvrcholilo založením vlastnej divadelnej značky s odvážnym názvom – Prešovské národné divadlo. V dvoch inscenáciách, ktoré už v divadle uviedli (Single Radicals, Kindervajco), naznačili príklon ku generačným výpovediam a spoločenským témam, ktoré rezonujú až za hranicami regiónu.

Ako si k sebe dve mladé divadelníčky hľadali cestu? Čo stálo za ideou vzniku Prešovského národného divadla? Čo už pre národné divadlo urobili a čo sa ešte len chystajú urobiť? A majú v pláne dobyť aj svojho o deväťdesiat rokov staršieho brata?