MLOKi

O zmysle i nezmysle všetkého i ničoho

Klimatická kríza, evolúcia a revolúcia, vykorisťovanie tretieho sveta, vojny, etika, medziľudské vzťahy, technológie, láska, apatia, atómová bomba, nenávisť, podriadenosť a nadriadenosť, koniec ľudstva...

Za všetko (opäť) môže kontext

„Stojím tu a cítim, že by som klamal, keby som pokračoval. Formálne je všetko v poriadku. Ale toto predstavenie je o vašej interpretácii mňa, mojej reality a reality. Nie je to môj portrét,“ hovorí tanečník...

Oddýchnite si od bolestivej driny

Vo svojom poslednom projekte všestranný umelec Peter Mazalán adaptoval Requiem, op. 90 od Roberta Schumanna a vytvoril pozoruhodnú udalosť pre jedného diváka/jednu diváčku. Performatívna inštalácia nadväzuje...