MLOKi

Zemiak na niekoľko spôsobov

Viac ako rok od vypuknutia pandémie naše (hlavne nezávislé) divadlá ponúkajú v online priestore postupne viac svojich produkcií, ktoré vo formálnej či obsahovej rovine nepredstavujú len audiovizuálny...

Hej, vy tam!

Projekt Interpellation mediálne rozpriestraneného umelca Tomáša „Panáčika“ Moravanského vznikal a formoval sa viac ako rok a počas viacerých umeleckých rezidencií. Jeho tematické východiská môžeme hľadať v...

Baša Andrešičová #niejevdivadle

Posledné predstavenie som odohrala v Modrom salóne SND v decembri 2020. Dokonca boli prítomní aj diváci, takže to bol ešte taký malý vianočný zázrak. Inscenáciu Sova sme totiž premiérovali cez online stream...