MLOKi

Bábkarská Bystrica 2022: Vojna nemá detskú tvár

Vojnové témy spracúvajú divadelní tvorcovia a tvorkyne v inscenáciách pre všetky vekové kategórie, no od februára tohto roku sa na ne dívame inak. Nie sú to už len lekcie z histórie alebo problémy vzdialených...

Autosvet Sone Kúdeľovej

Tanečnica Soňa Kúdeľová niekoľko rokov pracovala na koncepte, v ktorom umožňuje divákom a diváčkam sledovať jej zvizualizovaný vnútorný svet. Prostredníctvom performancií Autopilot (2017), Autocorrect (2019) a...

Ženy hľadajúce svoju slobodu a (seba)naplnenie

Veronika Malgot a Libuša Bachratá si v najnovšom site-specific diele Márnosť zvolili netradičný priestor lode Pink Whale, ktorá kotví na staromestskej strane Dunaja. Svojou atmosférou bývalé plavidlo...