MLOKi

Odivo #jenarezidencii

Kozmos je označením pre vesmír, ale aj pre svet ako celok, uzavretú a usporiadanú jednotu všetkých vecí. Na počiatku vesmíru, ako ho poznáme, bol veľký tresk. Chaoticky poletujúce zhluky materiálu sa začali formovať do konkrétnych objektov. Na počiatku nášho skúmania bola túžba vytvoriť performanciu pre rodinné publikum s touto tematikou, ktorá by v dramaturgickej línii nadväzovala na AERO.

Prvotný impulz k tvorbe performancie poskytla významná udalosť v podobe unikátnej misie na Mars, ktorá mala v roku 2021 za úlohu hľadať na „červenej planéte“ známky možného minulého života, ale aj zhromažďovať údaje o klíme a geológii. Ďalšou inšpiráciou bol prvý krok človeka na povrchu Mesiaca, ktorý urobil Neil Armstrong 21. 7. 1969 v rámci misie Apollo 11. Ponúkla sa nám analógia – prvé dotyky, skúmanie, pozorovanie (ne)známeho priestoru a objektov, spoznávanie zákonitostí jemnej motoriky a úchopu, hľadanie ťažiska tela, balansu pri prvých krokoch malého človeka. Niektoré z ambícií pretrvali, niektoré nekompromisne pohltil proces tvorby.

Október 2023 – Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica
Častice dosiaľ skoncentrované vo vzduchoprázdne sa dali do pohybu. Nebol to pohyb rýchly, narážajúci, tvoriaci nové svety explóziou, ale pomalý a sústredený. Našľapovanie s neistotou, čo na chodidle ucítime. V Odive si dovoľujeme nevedieť.

Vytvorili sme si ihrisko: hromadili, overovali experimentom, pridávali a uberali, nachádzali a strácali (sa). Výsledkom bol prvotný ideový a pohybový materiál zaznamenaný do série videí a sformulovaný na kôpke papierových kartičiek. K Majke Danadovej, Filipovi Hajdukovi, Ivke Mackovej a Monike Kováčovej sa záver rezidencie pripájajú technológ Kubro (Jakub Pišek), hudobník Matej Háasz a light a sound designer Milan Slama.

December 2023 – Záhrada – centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica
Častice sa začínajú usporiadavať. Formujú zhluky, obohacujú sa o nové formy života v podobe projekcií a technológií na diaľkové ovládanie.
V hĺbke hracieho priestoru sa črtá vesmírna stanica so satelitmi, ktoré prijímajú a vysielajú signál.
Dvaja výskumníci nahmatávajú priestor. Nenáhlivo, zvedavo.
Skúmajú a spoznávajú vlastnosti neznámeho povrchu, ktorý nie je úplne neživý.
Počuť tiché pradenie hoverboardov a autíčko na diaľkové ovládanie vydávajúce sa na prieskum.
Zvuk prístrojov mapujúcich objekty v priestore sa mení na rytmickú skladbu. Kyberpunkovú hudbu sfér.
Dotyk a žonglovanie. Samovoľný pohyb, nárazy a odrazy.
Neustála rotácia objektov a tiel. Frustrácia, keď obiehanie ustane, keď dochádzajú nápady, keď sa technológie bez zdanlivej príčiny vzpierajú a ustrnú v kmitaní, neustálom točení sa alebo sa nepohnú vôbec.

Začíname si robiť záznamy z pokusov:

1. pokus
Test samohybných gúľ ovládaných počítačom.
Plne nabité obvody gúľ 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 s nabíjateľnými batériami. Zaťažené maticami.
200, 201 – nefungujú.
202, 203, 204, 205 – fungujú (z toho 205 je o poznanie slabšia).
206 – funguje, na vypnutie reaguje neskôr.

2. pokus
Plne nabité obvody gúľ 202, 203, 204 s nabíjateľnými batériami obalené polystyrénovými obalmi /F1 – F3/ obiehajúce okolo valcov /valec 1 – 3/.
Valec 1 – F1 /guľa 204/ – funguje krásne.
Valec 2 – F2 /guľa 202/ – funguje krásne (pri zmene smeru obiehania sa spamätá).
Valec 3 – F3 /203/ – nefunguje.
Obaly F1, F2 fungujú.
V rámci pokusu vypadlo ovládanie cez počítač na guliach 202 a 203. Cez počítač funguje už len guľa 204.

3. pokus
Skúška polystyrénových obalov pri kontakte s povrchom baletizolu.
Nabitá guľa 204 s nabíjateľnými batériami.
Obal F3 (nevyhovuje).
Obal F4 (vôbec nefunguje).
Obal F1 (opätovný pokus, funguje krásne).
Obal F7 (vyhovuje, kópia F1).
Obal F8 (vyhovuje, kópia F2).
Na konci pokusu nefunguje už ani guľa 204.

4. pokus
Skúška polystyrénových obalov pri kontakte s povrchom baletizolu.
Guľa s mechanickým ovládaním 207.
Obal F2 (funguje krásne).
Obal F1 (funguje krásne).
Obal F3 (funguje).
Obal F4 (nefunguje).
Obal F5 (s protišmykovým nástrekom, funguje krásne, ale nezdá sa, že by nástrek niečo robil).
Obal F6 (funguje).
Obal F7 (kópia F1, funguje krásne).
Obal F8 (kópia F2, funguje krásne).
Výsledok pokusu: najlepšie obaly sú F1, F2, F7, F8.

5. pokus
Do dráhy gule rotujúcej okolo valca je postavená prekážka.
Mechanická guľa 207 s nabíjateľnou batériou a obal F8.
Pozícia prekážky: Keď má guľa šancu sa zaprieť o prekážku, vie sa vrátiť do obehov.

6. pokus s guľami
Mechanický pohon pri počítačom ovládaných guliach.
Guľa 203 (mechanický pohon nefunguje).
Guľa 204 (mechanický pohon nefunguje).
Guľa 205 (mechanický pohon funguje, ale guľa je pomalá).
Guľa 206 (mechanický pohon nefunguje).

7. pokus
Výdrž batérie (jednorazová batéria: Varta longlife power).
Mechanická guľa 207.
Úvodných 5 minút má s ňou Majka akciu v priestore, potom bola položená na valci v stave zapnutia.
Po 25 minútach od spustenia funguje a je schopná vykonávať akcie, je však pomalšia.
Po 30 minútach od spustenia funguje a je schopná vykonávať akcie, je znateľne pomalšia.

8. pokus
Výdrž batérie (nabíjateľná batéria).
Mechanická guľa 207.
Úvodných 5 a pol minúty s ňou majú Majka a Filip akciu v priestore, potom bola položená na valci v stave zapnutia.
Po 15 minútach obieha okolo valca bez akýchkoľvek komplikácií.
Po 30 minútach stále obieha okolo valca bez akýchkoľvek komplikácii a bez známok spomalenia.
Výsledok pokusov 7 a 8: Kombinácia mechanická guľa + nabíjateľná baterka sa javí ako ideálna – vydrží fungovať celú performanciu bez zmeny vlastností pohybu.

V tejto fáze sa k nám pridáva kostýmová dizajnérka Bet Moth. Prvé uvedenia plánujeme 28. januára 2024 o 15.00 a 17.30 hod. v Záhrade centre nezávislej kultúry v Banskej Bystrici. Ak technológie dovolia…

Odborné korektúry: Lenka Dzadíková
Jazykové korektúry: Anna Zajacová

Monika Kováčová

režisérka
(foto K. Baranyai)

Mária Danadová

performerka, herečka
(foto K. Baranyai)