MLOKi
Herecký inštitút a Š12: Domov (foto D. Shoot)
Herecký inštitút a Š12: Domov (foto D. Shoot)

Domov

Námet: Adriana Totiková, Michal Baláž
Autor: Michal Baláž
Dramaturgia: Michal Baláž
Réžia a kostýmy: Adriana Totiková
Pohybová spolupráca: Elena Spaskov
Výtvarná spolupráca: HAPACA STUDIO
Hudba: Martin Husovský
Účinkujú: Judita Hansman, Peter Trník, Michal Režný, Michal Jánoš, Elena Spaskov / Kristína Sviteková

Premiéra: 13. apríl 2022