MLOKi
OUTSIDE THE BOX 01 (foto D. Hanko)
OUTSIDE THE BOX 01 (foto D. Hanko)

OUTSIDE THE BOX 01

Scénické dielo dvojice autorov Andreja Kalinku a Milana Kozánka je inšpirované bádateľským a osobným odkazom opáta Gregora Johanna Mendela, zakladateľa odboru genetiky a objaviteľa základných zákonov dedičnosti. outside the box 01 je úvodným projektom z autormi plánovanej série performatívnych diel venujúcich sa pomedziu vedeckého a umeleckého poznávania sveta. Namiesto biografického pohľadu dielo ponúka stretnutie s výnimočným odkazom vedeckého myslenia neobmedzeného dobovými predpokladmi.

Koprodukcia
Terén (jasuteren.cz)
Mana s.r.o.
c/LAP (contemporary/LaboratoryAtelierPerformance)

Partneri
Mendelovo múzeum Masarykovej univerzity v Brne
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Autor diela: Andrej Kalinka
Réžia: Andrej Kalinka a Milan Kozánek
Dramaturgia: Milan Kozánek
Obsadenie: Andrej Kalinka
Scénografia: Andrej Kalinka
Hudba: Andrej Kalinka
Fotografie: Karol Jarek