Reverenda Domina, foto Radovan Dranga

Kto sú tieto rehoľnice?

Za múry kláštorov bežný človek nahliadne iba ťažko. Môže sa len domnievať, čo všetko motivuje rozhodnutia mužov aj žien, aby zasvätili život službe Bohu. Ide vždy o nezištný cieľ? O oddanie sa obete, skromnosti a poslušnosti? Túto otázku si kladú aj tvorcovia v inscenácii textu Róberta Pakana Reverenda Domina v réžii Martina Hodoňa. 

Subscribe to RSS - žena