MLOKi
ODIVO: Vnorená (foto K. Baranyai)
ODIVO: Vnorená (foto K. Baranyai)

Vnorená

Námet, koncept a réžia: Mária Danadová a Monika Kováčová
Choreografia a performancia: Lívia Mendéz Marín Balážová
Hudba a texty piesní: Myši na poli – Dávid Javorský, Lukáš Kubičina a Jakub Mudrák
Zvuková kinetická inštalácia: Martin Bízik
Scénografia: Juraj Poliak
Audio prehovor: Zuzana Galková
Stážistka: Martina Chmelanová

Premiéra: 15. február 2022