MLOKi

WORKSHOPY „PÍŠ, AKO TANCUJÚ“ No. 2 + No. 3


Chceš preniknúť do sveta súčasného tanca, získať nové pohľady a širšie kontexty? Rád by si sa zdokonalil v oblasti analytického a kritického myslenia, diskutovania a písania o divadle a tanci? Skús to s MLOKmi, tentokrát na festivaloch Česká taneční platforma a NuDanceFest!

Po pilotnom ročníku na žilinskom festivale Kiosk organizujú MLOKi druhý a tretí workshop kritického myslenia a písania o tanci. Edícia No. 2 sa uskutoční počas pražského festivalu Česká taneční platforma v dňoch 1.–4. apríla 2019. O týždeň neskôr v termíne 10.–14. apríl 2019 prebehne workshop No. 3 v Bratislave počas festivalu NuDanceFest.

Pod lektorským vedením teatrologičiek a kritičiek Jitky Pavlišovej, Barbory Kašparovej a Kataríny Cvečkovej sa budú účastníci venovať reflexii vybraných predstavení festivalového programu. A to prostredníctvom série kriticky a analyticky ladených diskusií a tvorivých seminárov zameraných na písanie. Workshop má ambíciu sprostredkovať mladým kritikom základný teoretický rámec v oblasti súčasného tanca a performačného umenia a pomôcť im rozvinúť uvažovanie o tomto type umenia, ktoré môžu následne využiť v písomných reflexiách.

Workshopov sa môžu zúčastniť slovenskí a českí absolventi a študenti umenovedných odborov vysokých škôl. Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj na oba workshopy. Počet účastníkov je však obmedzený, konkrétne zloženie workshopových skupín určí lektorský tím na základe vyplnených prihlášok. Uzávierka prihlášok pre oba workshopy je 22. marca 2019.

Workshopy sú pre všetkých vybraných účastníkov zadarmo a okrem aktivít majú všetci k dispozícii akreditácie na celý program festivalu ako aj ubytovanie.

Prihláška na oba workshopy – prosím, vyplňte tento formulár.

Workshop z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Lektorky workshopov:

Jitka Pavlišová pôsobí ako odborná asistentka na Katedre divadelných a filmových štúdií Univerzity Palackého v Olomouci so zameraním na nemeckojazyčnú divadelnú oblasť a súčasný tanec a performanciu. Dlhodobo spolupracuje s viedenským TanzQuartier a festivalmi ImPulsTanz, Divadelní Flora a Tanz im August. Momentálne dokončuje publikáciu Konceptuální obrat v současném tanci a performance.

Barbora Kašparová absolvovala počas štúdia na Masarykovej univerzite v Brne zahraničné pobyty na univerzitách v Bochume a vo Viedni, kde prenikla do nemeckej tanečnej vedy, ktorou sa inšpirovala aj pre vlastný výskum. Tanec a súčasné formy divadla reflektuje v rôznych médiách, ale najmä na webu tanečnízóna.cz.

Katarína Cvečková už piaty rok pôsobí ako odborná redaktorka časopisu kød – konkrétne o divadle. Je spoluzakladateľkou kultúrneho spolku MLOKi a redaktorkou internetového magazínu mloki.sk. Venuje sa divadelnej kritike a reflexii slovenského súčasného tanca. Aktuálne sa v rámci doktorandského štúdia na VŠMU zameriava na prieniky medzi divadlom, tancom a performanciou na súčasnej slovenskej scéne.

Pražský festival Česká taneční platforma predstavuje každoročne to najzaujímavejšie z českej tanečnej scény. Dramaturgická rada tvorená nezávislými odborníkmi z tanečnej oblasti (kritici, kurátori, producenti, umelci,…) vyberá každý rok približne 10 predstavení uplynulého roku. Súčasťou platformy je aj bohatý sprievodný program ako Meet the Artists, site-specific projekty, artists trips, diskusie, prezentácie a odovzdávanie ocenení tvorcom. (Program 25. ročníka a viac info na: www.tanecniplatforma.cz)

Medzinárodný festival súčasného tanca NuDanceFest je prioritne zameraný na tvorbu slovenských choreografov. Cieľom festivalu je sprostredkovať najnovšie trendy v súčasnom tanci a pohybovom divadle, medzižánrové predstavenia, konceptuálne kvalitné diela s vlastným názorom. Dramaturgia má ambíciu uvádzať čo najväčší počet diel vytvorených slovenskými tvorcami v poslednej sezóne a byť tak potenciálnou slovenskou platformou súčasného tanca. (Program 14. ročníka a viac info na: www.nudancefest.sk)