MLOKi

Iveta Ditte Jurčová

Pomlčka

Scénická esej o rozdelení Autorky: Tereza Krčálová – Romana Štorková Maliti – Iveta Ditte Jurčová – Slavka CiváňováKostýmy: Markéta PlacháDramaturgia: Slavka Civáňová, Barbora JandováScéna: Markéta PlacháHudba:...

Terra Apathy

Námet: Michal DitteLibreto: Iveta Ditte Jurčová, Michal DitteDramaturgická spolupráca: Peter Pavlac, Michal DitteHudba: Michal PaľkoVýtvarný koncept: Alex Zelina, Radovan Dranga, Katarína Caková, Iveta Ditte...

Vojenské meno Rama

Autor diela: Julia Haribol, Sashko BramaRéžia: Sashko BramaDramaturgia: Michal Ditte, Iveta Ditte JurčováObsadenie: Nina Khzyhna, Andrii Buchko, Ruslan BoiarynScénografia: Tom CillerKostým: Elena MaťováHudba: Ruslan...