MLOKi

Divadlo Pôtoň

Terra Apathy

Námet: Michal DitteLibreto: Iveta Ditte Jurčová, Michal DitteDramaturgická spolupráca: Peter Pavlac, Michal DitteHudba: Michal PaľkoVýtvarný koncept: Alex Zelina, Radovan Dranga, Katarína Caková, Iveta Ditte...

Vojenské meno Rama

Autor diela: Julia Haribol, Sashko BramaRéžia: Sashko BramaDramaturgia: Michal Ditte, Iveta Ditte JurčováObsadenie: Nina Khzyhna, Andrii Buchko, Ruslan BoiarynScénografia: Tom CillerKostým: Elena MaťováHudba: Ruslan...