MLOKi

Fero Király

All You Can Eat

Koncept, réžia, performancia, text, video: Eva Vozárová, Fero KirályHudba: Fero KirályDramaturgické konzultácie: Petra FornayováScéna, svetlá: Eva Vozárová, Fero Király, Jan PtačinProdukcia: Združenie oooFoto a...

ANOTHER FAILED PROJECT

Tvorivý tím, účinkujú: Viktoria Arvayová, Adam Balogh, Silvia Binda Heiserova, Václav Janoščík, Fero Király, Palo Lipa, Celestína Minichová, Kasha Potrohosh, Volodymyr Serhachov, Martin Toldy, Boris Vitázek, Marína...