MLOKi
Podenky (foto A. Rychtarčíková)
Podenky (foto A. Rychtarčíková)

Podenky

Psychologická prednáška s názvom Podenky sa venuje mladej dospelosti, ktorú vymedzujeme od 20. do 30. roku života. Je to obdobie prechodu z nezávislej adolescencie k samostatnej zodpovednosti, čo je náročná úloha, a preto môže vyvolať krízy. Často aj krízy hľadania vlastnej identity. Prof. Tobiáš sa venuje prehnanej a na druhej strane aj nedostatočnej motivácii mladých ľudí, ktorú spôsobuje toto vývojové obdobie. Vo výskume sa sústredil na témy ako egoizmus, pretvárka, stagnácia, osamelosť, ľahostajnosť, nahraditeľnosť a podceňovanie sa, ktoré analyzoval na základe rozhovorov so siedmimi mladými respondentmi.

Autor diela: Alexandra Rychtarčíková
Réžia: Alexandra Rychtarčíková, Maximilán Sobek
Dramaturgia: Alexandra Rychtarčíková, Maximilán Sobek
Obsadenie: Krištof Tobiáš
Scénografia: Lucia Gamanová
Film: Mikuláš Iždinský